nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

OS INICIOS DO MUNDO MODERNO

Posted by noeliapc en 18 octubre 2009

 1.- DA IDADE MEDIA Á IDADE MODERNA, O NACEMENTO DO ESTADO MODERNO, O HUMANISMO, OS REIS CATÓLICOS, A EXPANSIÓN EUROPEA son epígrafes de UUDD que refiren as seguintes coordenadas espacio-temporais : 1) Eurasia no catrocentos; 2) Europa desde a derradeira metade do s. XV; 3) América precolombina.

 2.- 1453 é a data que corresponde cun feito histórico da magnitude da Toma de Constantinopla polos turcos e 1789 asociámola coa Revolución Francesa. ¿E 1492?: 1) Coa Conquista de Granada e final dun proceso multisecular; 2) coa impresión da primeira gramática dunha lingua europea: o castelá; 3) as dous son correctas.

 3.- A evolución lenta e complexa desde a Idade Media á moderna non está exenta de continuidade e permanencias. Por exemplo: 1) os mesmos grupos (campesiños e señores) e as mesmas relacións sociais; 2) a posesión de terras tampouco ten importancia como en época dos romanos; 3) nengunha é correcta

 4.- A estabilidade ou crecemento moderado de finais do s.XV contrasta coas crises demográficas e económicas do s.XIV, que identificamos con/coa: 1) peste negra; 2) príncipe negro; 3) cruzada bubónica.

 5.- As cidades, poblacións de comerciantes e artesáns estaban baixo o goberno da burguesía. Principalmente, en Italia e tamén en: 1) Inglaterra; 2) Portugal; 3) Flandes.

 6.- A economía urbana, básicamente comercial, impulsou unha grande circulación monetaria: Entre os mecanismos de financiación salientan: 1) as letras de cambio; 2) os cambios de letras; 3)as letras de cifras.

 7.- Un primeiro paso na construcción do Estado moderno foi a creación da Monarquía autoritaria, fundada na lexitimidade dinástica, é dicir: 1) a lexitimidade divina ao marxe da forma de goberno; 2) a vixencia dos dereitos de goberno dunha Casa Real; 3) o autoritarismo dos feitos consumados.

 8.- Os instrumentos do novo Estado moderno serán o exército permanente, a burocracia e a diplomacia. Por burocracia entendemos: 1) funcionarios profesionais; 2) técnicos especializados en leis; 3) as dous son correctas.

 9.- O poder do rei no Estado Moderno estaba íntimamente asociado ao saneamento da Facenda real e éste ameazado polas resistencias das legalidades prestablecidas pola tradición: 1) o papado e os parlamentos medievais; 2) as ordes Militares e as ordes relixiosas mendicantes; 3) o exército e as niversidades.

  10.-Entre os mecanismos de financiación do Estado destacaron os impostos sobre a propiedade non nobiliaria e as taxas sobre os intercambios comerciais. Sen embargo, a racionalización da recadación impideu o emprego de: 1) débeda bancaria; 2) préstamos públicos; 3) nengunha das dous é correcta.

  11.- O movemento intelectual que coñecemos como humanismo, renacentista respecto da cultura grecolatina, ten como trazo principal un indivualismo que evolucionou a partir: 1) da crítica literaria; 2) da afirmación dos dereitos humanos; 3) do carácter e temperamento dos italianos.

  12.- A principal beneficiaria da renovación do saber sobre a base da dignidade do home e consecuentemente da confianza na súa intelixencia foi: 1) o dereito; 2) a ciencia; 3) as políticas sociais.

  13.- A cultura como símbolo de prestixio favoreceu o desenvolvemento das artes a través das prácticas de mecenazgo ; é dicir: 1) de patrocinio dos artistas e do coleccionismo das súas obras; 2) da emulación de Mecenas, personificación do bo gusto no mundo medieval; 3) de doazóns graciosas ao Estado.

  14.- Factor da renovación cultural foi, sen dúbida, a invención da imprenta que permiteu a circulación das obras literarias. Non menos importante era a consideración que, como lingua internacional, tiña: 1) o inglés; 2) o español; 3) o latín.

  15.- O matrimonio de Isabel de Castela e Fernando de Aragón significou a unión de reinos moi diferentes nun proxecto de convivencia con vixencia de 5 séculos. As diferencias eran de tamaño territorial e de poboación e non as menores: 1) as políticas; 2) as relixiosas; 3) as personais.

  16.- A partir do respecto as identidades institucionais propias de cada reino constátase unha maior influencia de Castela na política interior e de Aragón na política exterior, que se resume: 1) na absorción de Portugal; 2) no aillamento de Francia; 3) na servidume ao papado.

  17.- A política relixiosa favorable á renovación de ordes relixiosas (intelectual e moral) e centrada no control da Igrexa co nomeamento real de cargos eclesiásticos (control ideolóxico) atopou interlocutores tan relevantes como: 1) o cardeal Cisneros; 2) o cardeal Fonseca; 3) Frei Tomás de Torquemada.

  18.- A política de exclusión relixiosa na monarquía hispánica como no resto de Europa respostaba as necesidades de cohesión social e de orden publica do novo Estado e tivo a través da Inquisición como principal destinataria no século XV: 1) á comunidade musulmana; 2) á comunidade xudía; 3) aos vascos.

  19.- O impulso desde o s.XV de rutas alternativas ao comercio medieval de especias e obxetos de luxo, tivo como motivación a expansión do imperio turco e como actores: 1) as monarquías ibéricas; 2) os Estados con maior capacidade financieira; 3) as dous son coincidentes.

  20.- As exploracións marítimas de finais do s. XV reflicten unha política cautelosa dos Estados, da que é unha bóa mostra o Tratado de Tordesillas (1494). Namentras, o descubrimento europeo de América por Colón e a expedición de Magalhâes-Elcano determinarán un choque total na visión do mundo: 1) pola confirmación empírica da esfericidade da terra; 2) polo encontro inesperado de novas civilizacións; 3) máis pola segunda que pola primeira.

Anuncios

2 comentarios to “OS INICIOS DO MUNDO MODERNO”

 1. noeliapc said

  xacintario Says:

  En relación con esta proba prantéxasenos algunhas cuestións de interese:
  As coordenadas temporais (datacións absolutas e historiográficas).
  A Hª como ruptura ou como continuidade.
  A introducción na modernidade en paralelo a unha fase económica ascendente de base comercial, de crecente urbanización, de establecemento da monarquía autoritaria, de renovación do saber e de pulo ás exploracións xeográficas.
  Un capítulo especial merece a aproximación ao humanismo renacentista (literatura, arte, música, cultura grecolatina e piedade relixiosa).
  Outros: As novas técnicas da economía monetaria e os novos instrumentos políticos (burocracia, diplomacia e exército).

 2. noeliapc said

  HUMANISMO RENACENTISTA:
  http://museo-virtual.idoneos.com/index.php/Renacimiento
  http://www.portalplanetasedna.com.ar/renacimiento.htm
  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1848.htm

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: