nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Archive for 28 febrero 2010

Ficha biográfica- Jaime Luciano Antonio Balmes y Urpià

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Jaime Luciano Antonio Balmes y Urpià

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

 

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un filósofo e teólogo catalán. Ademáis de apoloxista, sociólogo e político. É unha das personalidades máis interesantes da primeira mitade do s. XIX español, é un filósofo orixinal sen estar encerrado en ningunha escola.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Vic (Cataluña) o 28 de agosto de 1810 e faleceu en Barcelona o 9 de xullo de 1848.
ORIXE FAMILIAR.-
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Estudou nun seminario de Vic, e doctorouse en teoloxía na Universidade de Cervera.
CURRICULUM PROFESIONAL.- Instálase en Barcelon, e publica “Consideraciones políticas sobre la situación” que tivo certo éxito. Viaxa por Inglaterra e Francia.En 1845 trasladouse a Madrid onde funda o xornal «El Pensamiento de la Nación».

Xeralmente a filosofía de Balmes é entendida meramente como “filosofía do sentido común”, cando en realidade se trata de algo bastante máis complexo. Balmes divide a verdade en tres clases irreductibles, si ben falamos da misma cal si só foera unha. Éstas son as verdades subjetivas, as verdades racionales e as verdades obxectivas. Para Balmes non existe a posibilidade de dudar de todo: facendo afirmación tal, olvidamos que hai unha serie de reglas do pensar que admitimos como verdades para poder dudar.É imposible un auténtico escéptico radical, pois non existe a duda universal. 

Por elo, Balmes defende que a metafísica non debe sosterse soamente sobre unha columna, senon sobre tres que se corresponden coas tres verdades: así, o principio de conciencia cartesiano, o “cogito ergo sum“, é unha verdade subxectiva, mentres que o principio de non contradicción aristotélico é verdade racional. Finalmente, o sentido común, o instinto intelectual (tal vez sea “instinto intelectual” un término máis específico que “sentido común”) preséntanos a chamada verdade obxectiva. É imposible encontrar unha verdade común aos tres principios.

Balmes morreu de tuberculose.

IDEOLOXÍA.-
PRODUCCION LITERARIA.-

 • Filosofía fundamental
 • Filosofía elemental
 • El criterio
 • La religión demostrada al alcance de los niños
 • Cartas a un escéptico en materia de religión
 • Observaciones sobre los bienes del clero
 • El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea
 • Consideraciones políticas sobre la situación de España
 • «Vindicación personal»

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Marcelo Azcárraga Palmero

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Marcelo Azcárraga Palmero

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un militar e político español.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Manila en 1832 q faleceu en Madrid en 1915.
ORIXE FAMILIAR.-
ESTUDIOS E FORMACIÓN.-
CURRICULUM PROFESIONAL.- Tras tomar parte no derrocamento de Espartero en 1856, foi destinado en servicio a Cuba, para pasar a representar a España na embaxada en México. Fervente partidario da Restauración borbónica, apooiu a proclamación de Alfonso XII como rei de España. Como membro do Partido Conservador mantívose activo políticamente durante esa época, incluíndo o ministerio de Guerra baixo os gobernos de Cánovas del Castillo e Silvela. Foi tres veces presidente do gobierno, aínda que nunca estivo moito máis dun ano no cargo, e foi sempre considerado un presidente de transición. 
IDEOLOXÍA.- Era membro so Partido Conservador.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Juan Álvarez Mendizábal

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Juan Álvarez Mendizábal

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA 

Juan Álvarez Mendizábal

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un político y economista español.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Chiclana de la Frontera (Cádiz) o 25 de febreiro de 1790 e faleceu en Madrid o 3 de novembro de 1853.
ORIXE FAMILIAR.- Fillo de Rafael Álvarez Montañés, comerciante, e de Margarita Méndez.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Aprendeu idiomas modernos y recibiu formación comercial no negocio do seu pai. Durante a Guerra de la Independencia, serviu no Exército do Centro e, habendo sido capturado en dúas ocasións, logrou fugarse en ambas.
CURRICULUM PROFESIONAL.- Entrou en contacto con Vicente Bertrán de Lis, do que aceptou un empleo, pasando pouco despois a ser o seu socio. Comisario de guerra honorario en 1817. Desde 1819 encargase dos suministros do exército de Andalucía, o que lle permite prosperar y o pon en contacto cos revolucionarios liberais, convertíndose nun deles.Participou na conspiración de Rafael del Riego.Condenado a morte polo absolutista Fernando VII como tantos outros, marchou emigrado a Londres. Os seus negocios levarono a Francia polo menos en 1828 e en 1830.En 1834 o conde de Toreno invitouno a volver a España y foi nomeado ministro de Facenda o 15 de xuño de 1835, alcanzando a Presidencia do Goberno en lugar do Toreno o 25 de setembro.

O partido mendizabalino non era popular, a chamada Desamortización de Mendizábal, que pasou as propiedades improductivas e en poder da igrexa e as ordes relixiosas,ás mans da oligarquía terratenente, co que se evitou la formación dunha clase media ou burguesía que realmente enriquecera ao país e non seguira ocupando latifundios improductivos. Outra reforma importante foi a redención de quintas, coa que daba oportunidade aos burgueses de pagar senon querían que os seus fillos fosen ao servicio militar e a guerra.

Ya en 1835 fora elexido Mendizábal procurador por Gerona, pero en 1836 o foi por Barcelona, Granada, Pontevedra, Málaga, Cádiz e Madrid (elixiu Cádiz), o que da idea do seu poder.Foi depuetado por Madrid e en En 1839 por Murcia.Cando se debatiu a rexencia pola minoría de idade de Isabel II, militou no bando dos “Trinitarios”.Representou a Madrid na primeria lexislatura de 1843 e ese ano volveu a ser ministro de Facenda, pero la contrarrevolución fixoo fuxir a Francia e non regresou ata 1846. Aínda foi deputado por Madrid entre 1846 y 1850.

IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Liberal.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Manuel Aonso Martínez

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Manuel Aonso Martínez

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un xurista e político español.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Burgos o 1 de xaneiro de 1827 e faleceu en Madrid o 13 de enero de 1891.
ORIXE FAMILIAR.-
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Cursa os estudos de Dereito e Filosofía e Letras en Madrid.
CURRICULUM PROFESIONAL.- Exerce como abogado na súa cidade natal hasta que durante o Bienio Progresista é elixido Deputado pola provincia de Burgos. De 1855 a 1856 é nomeado Ministro de Fomento baixo o goberno de Baldomero Espartero.Coa creación da Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell unese ao mesmo en 1857 sendo Gobernador Civil de Madrid. De 1865 a 1866 é Ministro de Facenda durante a decadencia dos gobernos liberais e antes do Sexenio Democrático.Apartado da vida política, en 1869 é elixido Presidente da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación e adica o seu tempo á labor como xurista e escritor. En 1875 é nomeado Presidente da Comisión que haberá de redactar o proxecto de Constitución de 1876 trala Restauración borbónica na persona de Alfonso XII, ao tempo que prosigue os seus traballos xurídicos participando activamente na codificación do Dereito Civil. O Código Civil Español é considerado como un dos seus logros máis importantes.

En 1881 é nomeado Ministro de Graza e Xustiza baixo a Presidencia de Práxedes Mateo Sagasta. En 1890 é, finalmente, elexido Presidente do Congreso dos Deputados.

Alonso Martínez gozou da confianza de Isabel II, de Alfonso XII e da Reina Rexente María Cristina de Habsburgo.

IDEOLOXÍA.- Aínda que pertencente ao movemento liberal, Alonso Martínez destaca por conviccións máis propias do Antigo Réxime. Convencido de que levar ao extremo as liberdades individuais dos homes podía levar a situacións caóticas, cría na sociedade organizada xerárquicamente. Así mantiña o discurso aristotélico e enfrentábase, no só a calquera teoría socialista, senon ao pensamiento krausista igualmente.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Análise de artículos constitucionais- Constitución de 1876

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

CONSTITUCIÓN DE: 1876

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS E PROCEDEMENTO CONSTITUINTE:

Tras a Primeira República, o xeneral Martínez Campos proclamou rei a Alfonso XII, partidario da monarquía constitucional, iniciando a Restauración dos Borbóns. O presidente Cánovas del Castillo baseou o seu sistema político na aprobación da Constirución de 1879.

ANÁLISE

DO TEXTO

ARTICULADO

1.-SOBERANÍA:
2.-LIBERTADES E DEREITOS INDIVIDUAIS: Art 13
3.DIVISIÓN DE PODERES

LEXISLATIVO

Art 18

Competencias:

Procedemento electoral:

Arts 22, 28, 29 e 30

Composición:

Arts 19, 20 e 27

EXECUTIVO

Suxeto do poder:
Competencias:

XUDICIAL

Competencias:
Organización e procedementos:
4.-ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL:
5.-RELACIÓNS IGREXA-ESTADO: Art 11
6.-FORZAS ARMADAS:
7.-ECONOMÍA E FACENDA:
8.-OUTROS ASPECTOS:

CONCLUSIÓNS E SIGNIFICADO DO TEXTO CONSTITUCIONAL:

En resumo, a Constitución de 1837 é unha Constitución na que o suxeito da soberanía é a Nación, ao igual que na Constitución de 1869 e a diferenza das de 1845 e 1876, cuia soberanía reside no Rei e nas Cortes. Tamén a diferenza destas Constitucións, a Constitución de 1837 ten un carácter ideolóxico progresista,e non conservador, no que coincide de novo coa de 1869. En canto a relación entre poderes, a Constitución de 1837 presenta colaboración de poderes, mentres que na Constitución de 1845 non hai separación de poderes, sen embargo na de 1869 sí, e a de 1876 non recoñece esta separación. A Constitución de 1837 comparte o carácter da reforma coas Constitucións de 1845 e 1876, en todos os casos flexible, mentres que na de 1869 é ríxida. O autor material nas Constitucións de 1837, 1869 e 1876 son as Cortes Constituíntes, a diferenza da de 1845, na que o autor material é a reforma da Constitución de 1837. A vixencia de cada Constitución é diferente; a da Constitución de 1837 é de oito anos, a de 1845 é de vintecatro, a de 1869 de catro e a de 1876 de corenta e sete anos.

Posted in Ficha constitucional | Etiquetado: | Leave a Comment »

Análise de artículos constitucionais- Constitución de 1869

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

CONSTITUCIÓN DE: 1869

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS E PROCEDEMENTO CONSTITUINTE:

O reinado de Isabel II acabou cunha revolución coñecida como La Gloriosa, os progresistas formaron un goberno provisional que convocou Cortes Constituíntes, e éstas a súa vez proclamaron a Constitución de 1869.

ANÁLISE

DO TEXTO

ARTICULADO

1.-SOBERANÍA: Art 32
2.-LIBERTADES E DEREITOS INDIVIDUAIS: Arts 3 e 17
3.DIVISIÓN DE PODERES

LEXISLATIVO

Art 34

Competencias:Arts 53, 56, 71 e 72

Procedemento electoral:

Arts 60, 62 e 66

Composición:

Art 38 e 65

EXECUTIVO

Art 35

Suxeto do poder:Art 67
Competencias:

XUDICIAL

Art 36

Competencias:
Organización e procedementos:
4.-ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL:
5.-RELACIÓNS IGREXA-ESTADO: Art 21
6.-FORZAS ARMADAS:
7.-ECONOMÍA E FACENDA:
8.-OUTROS ASPECTOS: Elección do Rei: Art 1

CONCLUSIÓNS E SIGNIFICADO DO TEXTO CONSTITUCIONAL:

En resumo, a Constitución de 1837 é unha Constitución na que o suxeito da soberanía é a Nación, ao igual que na Constitución de 1869 e a diferenza das de 1845 e 1876, cuia soberanía reside no Rei e nas Cortes. Tamén a diferenza destas Constitucións, a Constitución de 1837 ten un carácter ideolóxico progresista,e non conservador, no que coincide de novo coa de 1869. En canto a relación entre poderes, a Constitución de 1837 presenta colaboración de poderes, mentres que na Constitución de 1845 non hai separación de poderes, sen embargo na de 1869 sí, e a de 1876 non recoñece esta separación. A Constitución de 1837 comparte o carácter da reforma coas Constitucións de 1845 e 1876, en todos os casos flexible, mentres que na de 1869 é ríxida. O autor material nas Constitucións de 1837, 1869 e 1876 son as Cortes Constituíntes, a diferenza da de 1845, na que o autor material é a reforma da Constitución de 1837. A vixencia de cada Constitución é diferente; a da Constitución de 1837 é de oito anos, a de 1845 é de vintecatro, a de 1869 de catro e a de 1876 de corenta e sete anos.

Posted in Ficha constitucional | Etiquetado: | Leave a Comment »

Análise de artículos constitucionais- Constitución de 1845

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

CONSTITUCIÓN DE: 1845

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS E PROCEDEMENTO CONSTITUINTE:

Cando Isabel II subiu ao trono, despois de que o rexente xeneral Espartero tivese que dimitir a causa dun pronunciamento de moderados e progresistas, encargoulle o goberno aos liberais moderados, que aprobaron a Constitución de 1845.

ANÁLISE

DO TEXTO

ARTICULADO

1.-SOBERANÍA:
2.-LIBERTADES E DEREITOS INDIVIDUAIS: Arts 2, 3, 7 e 9
3.DIVISIÓN DE PODERES

LEXISLATIVO

Arts 12 e 35

Competencias:Arts 26, 30, 38 e 45

Procedemento electoral:

Arts 14, 15, 17, 22 e 24

Composición:

Arts 13 e 20

EXECUTIVO

Art 43

Suxeto do poder:Art 42
Competencias:Art 44

XUDICIAL

Art 66

Competencias:
Organización e procedementos:
4.-ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL: Art 74
5.-RELACIÓNS IGREXA-ESTADO: Art 11
6.-FORZAS ARMADAS: Arts 6 e 79
7.-ECONOMÍA E FACENDA:
8.-OUTROS ASPECTOS:

CONCLUSIÓNS E SIGNIFICADO DO TEXTO CONSTITUCIONAL:

En resumo, a Constitución de 1837 é unha Constitución na que o suxeito da soberanía é a Nación, ao igual que na Constitución de 1869 e a diferenza das de 1845 e 1876, cuia soberanía reside no Rei e nas Cortes. Tamén a diferenza destas Constitucións, a Constitución de 1837 ten un carácter ideolóxico progresista,e non conservador, no que coincide de novo coa de 1869. En canto a relación entre poderes, a Constitución de 1837 presenta colaboración de poderes, mentres que na Constitución de 1845 non hai separación de poderes, sen embargo na de 1869 sí, e a de 1876 non recoñece esta separación. A Constitución de 1837 comparte o carácter da reforma coas Constitucións de 1845 e 1876, en todos os casos flexible, mentres que na de 1869 é ríxida. O autor material nas Constitucións de 1837, 1869 e 1876 son as Cortes Constituíntes, a diferenza da de 1845, na que o autor material é a reforma da Constitución de 1837. A vixencia de cada Constitución é diferente; a da Constitución de 1837 é de oito anos, a de 1845 é de vintecatro, a de 1869 de catro e a de 1876 de corenta e sete anos.

Posted in Ficha constitucional | Etiquetado: | Leave a Comment »

Análise de artículos constitucionais- Constitución de 1837

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

CONSTITUCIÓN DE: 1837

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS E PROCEDEMENTO CONSTITUINTE:

Durante o reinado de Isabel II consolidouse o sistema político liberal. Mentres era menor de idade, a primeira rexente foi a súa nai María Cristina que, nun principio, concedeulle o poder aos moderados, mais tras o levantamento miltar de La Granja, gobernaron os progresistas, que culminaron coa proclamación da Constitución de 1837.

ANÁLISE

DO TEXTO

ARTICULADO

1.-SOBERANÍA:
2.-LIBERTADES E DEREITOS INDIVIDUAIS: Arts 2, 3, 4, 7 e 9
3.DIVISIÓN DE PODERES

LEXISLATIVO

Arts 12 e 36

Competencias:Arts 26 e 39

Procedemento electoral:

Arts 14, 15, 17, 21, 22 e 25

Composición:

Art 13

EXECUTIVO

Art 45

Suxeto do poder:Art 44
Competencias:Art 46

XUDICIAL

Art 63

Competencias:
Organización e procedementos:
4.-ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL:
5.-RELACIÓNS IGREXA-ESTADO: Art 11
6.-FORZAS ARMADAS: Arts 6 e 77
7.-ECONOMÍA E FACENDA:
8.-OUTROS ASPECTOS:

CONCLUSIÓNS E SIGNIFICADO DO TEXTO CONSTITUCIONAL:

En resumo, a Constitución de 1837 é unha Constitución na que o suxeito da soberanía é a Nación, ao igual que na Constitución de 1869 e a diferenza das de 1845 e 1876, cuia soberanía reside no Rei e nas Cortes. Tamén a diferenza destas Constitucións, a Constitución de 1837 ten un carácter ideolóxico progresista,e non conservador, no que coincide de novo coa de 1869. En canto a relación entre poderes, a Constitución de 1837 presenta colaboración de poderes, mentres que na Constitución de 1845 non hai separación de poderes, sen embargo na de 1869 sí, e a de 1876 non recoñece esta separación. A Constitución de 1837 comparte o carácter da reforma coas Constitucións de 1845 e 1876, en todos os casos flexible, mentres que na de 1869 é ríxida. O autor material nas Constitucións de 1837, 1869 e 1876 son as Cortes Constituíntes, a diferenza da de 1845, na que o autor material é a reforma da Constitución de 1837. A vixencia de cada Constitución é diferente; a da Constitución de 1837 é de oito anos, a de 1845 é de vintecatro, a de 1869 de catro e a de 1876 de corenta e sete anos.

Posted in Ficha constitucional | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Paul Lafargue

Posted by noeliapc en 28 febrero 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Paul Lafargue

  

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un periodista, médico, teórico político e revolucionario francés.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu i 15 de xaneiro de 1842 en Santigo de Cuba e faleceu o 26 de novembro en Draveil.
ORIXE FAMILIAR.- Naceu no seno dunha familia franco-caribeña.O seu pai era un acomodado propietario de plantacións de café en Cuba.En 1851 a familia Lafargue mudouse a Burdeos.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Paul comezou os seus estudos en Santiago de Cuba e proseguiunos en Francia. Cando a familia se udou a Burdeos,Paul estudou no Liceo de Toulouse. Posteriormente estudou Mediciña en París. Alí comezou a súa carreira política e intelectual, adheríndose á filosofía positivista e entrando en contacto cos grupos republicanos que se opoñían a Napoleón III.
CURRICULUM PROFESIONAL.- Tras a obra de Proudhon Lafargue ingresou na sección francesa da Primera Internacional.En 1865, tras participar no Congreso Internacional de Estudantes, as universidades francesas prohibiron que Lafargue puidera ter ningunha relación coas mismas, polo que tivo que marcharse a Londres para empezar de novo a súa carreira. Alí coñeceu a Karl Max e a súa filla Laura,coa que casaría en 1868. A súa actividade política cambiou, foi elexido membro do “Consello Xeral” da Primeira Internacional, e acabou sendo nombrado secretario corresponsal para todo lo concerniente a España.

A represión política obligouno a emigrar a España. En Madrid Lafargue adicouse a intentar redirixir a tendencia anarquista hacia o marxismo,para conseguir un grupo marxista que fose capaz de liderar a actividade revolucionaria, tarea na que estuvo cercanamente asesorado por Friedrich Engels. Ao mesmo tempo, Lafargue comenzou a escribir unha serie de artículos anónimos para o xornal La Emancipación nos que defendía a necesidade de crear un partido político da clase obreira.En 1872, tras un ataque de La Emancipación contra o novo e anarquista Consejo Federal, a Federación de Madrid expulsou aos que firmaran ese artículo.

En 1873 Lafargue trasladouse a Londres. Xa non exercía a mediciña,pois ya non tiña fe nela.Grazas á axuda de Engels consiguiu contactar novamente co movemento obreoro francés.A partir de 1880 traballou de novo como editor do diario L`Egalité.Foi un activo militante na Comuna de París e tamén dirixente da II Internacional. Fue un dos fundadores do Partido Obreiro francés en 1879.

Á idade de 69 anos, Laura e Lafargue suicidáronse xuntos, levando a cabo o que desde había tempo tiñan planeado.

IDEOLOXÍA.- Representaba unha corrente marxista.
PRODUCCION LITERARIA.-

 • El método histórico
 • El Derecho a la Pereza
 • El Origen de las Ideas Abstractas
 •  

  Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

  Ficha biográfica- Giuseppe Fanelli

  Posted by noeliapc en 26 febrero 2010

  FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS

  NOME DO ACTOR.- Giuseppe Fanelli

  CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
  RESEÑA BIOGRAFICA

  Fontes bibliográficas

  e

  recursos web.-

  wikipedia

  IDENTIDADE.- Foi un revolucionario e anarquista italiano.
  COORDENADAS VITAIS.- Naceu en 1827 en Nápoles e feleceu en 1877 en Italia.
  ORIXE FAMILIAR.-
  ESTUDIOS E FORMACIÓN.-
  CURRICULUM PROFESIONAL.- Uniuse á Primeira Internacional donde formou parte da á libertaria. Foi a España nun viaxe planeado por Mijaíl Bakunin para difundir as ideas anarquistas e axudar á creación da sección española da Internacional.
  IDEOLOXÍA.- Ao igual que Bakunin tamén el era francmasón.Dícese que as súas ideas foron transmitidas aos obreiros de Madrid mediante señas e a axuda ocasional dun traballador que conocía o francés, pois Fanelli non falaba español e houbo de emplear tal lingua para difundir os ideais anarquistas.Os ideais que entenderon os obreiros que o escoitaban pasaron a ser chamados “La Idea”.
  PRODUCCION LITERARIA.-

  Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »