nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Archive for 22 marzo 2010

Suxerencias para presentación en ppt, tics

Posted by noeliapc en 22 marzo 2010

  SUGERENCIAS PARA HACER LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT

 

Fondo de la diapositiva:

 • Puede ser claro (preferible amarillo, azul o verde) con texto en color oscuro (azul, verde o granate) o color oscuro (azul o verde) con texto de color blanco o marfil. En este caso queda bien un degradado de forma que el tono claro quede por la parte superior izquierda. Hay que procurar que haya contraste entre el color del fondo y el del texto (se puede cambiar el color del texto dentro de la diapositiva).
 • Se pueden diseñar varios fondos para las diapositivas en vez de aplicar uno para todas (basta con seleccionar las diapositivas y pinchar en aplicar en vez de aplicar a todo.

Tipo de letra y tamaño:

 • Arial, Comic Sans MS,Verdana o Times New Roman, todas en negrita. El tamaño depende del tipo de fuente elegida. Sobre Arial, los tamaños mínimos deben ser: Títulos (22 puntos, también se pueden hacer con Word Art), subtítulos (20 ptos.) y texto en general (18 ptos.). Con WordArt se consiguen efectos de texto más elaborados: se puede estirar o torcer el texto, curvarlo, girarlo o hacerlo tridimensional o vertical.
 • En el texto, los párrafos no deben contener más de 4-6 líneas (en caso contrario queda poco vistoso). Los diferentes párrafos se deben iniciar con viñetas (hay muchos tipos).
 • Conviene que el texto esté justificado, a veces resulta difícil porque quedan huecos entre las palabras. Para solucionarlo, se puede alargar el cuadro de texto o, en último término, cambiar algunas palabras por otras adecuadas que se ajusten al espacio disponible.
 • El texto puede estar dentro de una autoforma (en 2D o 3D). Se pueden intercalar flechas (están en las autoformas). A veces el título se pone dentro de una autoforma que simula un pergamino.
 • Se debe procurar que en cada diapositiva haya como mínimo una imagen. Las imágenes pueden llevar una marco fino (del color que predomine en la imagen) y un pie de imagen para indicar el contenido de la misma (de tamaño 14-16 ptos.).

Hipervínculos:

 • Se pueden hacer enlaces a páginas web (se pueden guardar previamente en una carpeta, por si no hubiera Internet en el lugar de la exposición).
 • Para no cargar la presentación principal con tanto texto o para explicar con más detalle ciertos aspectos, se pueden hacer enlaces a otras diapositivas (estarán en otro archivo ppt, dentro de la misma carpeta de la presentación principal).

Animaciones:

 • Dentro de cada diapositiva se pueden hacer grupos para animarlos (entrada con énfasis, etc.). Conviene no abusar de las animaciones para que no tarde mucho tiempo en aparecer la diapositiva completa. Las animaciones se deben configurar de forma automática (con la anterior o después de la anterior).
 • La transición de una diapositiva a otra se debe hacer manual (haciendo clic en el ratón).
Anuncios

Posted in Estética e artes | Etiquetado: | Leave a Comment »

Cidade política e cidade peatonal, primeiro post-aj do foro da cidade sustentable

Posted by noeliapc en 22 marzo 2010

 LA CIUDAD POLÍTICA Y LA CIUDAD PEATONAL

El estudio de la ciudad es un tema tan sugestivo como amplio y difuso; imposible de abordar … si se tiene en cuenta la masa de saberes que habría de acumular… Podremos, todo lo más, apuntar ideas, desbrozar caminos, plantear cuestiones, aportar datos, etc., que fatalmente tendrán mucho de fragmentario y a veces de inconexo. La primera dificultad que encontramos está en la definición de lo que es una ciudad… Se han dado multitud de definiciones, y algunas, si no contradictorias, por lo menos nada tienen que ver con otras, igualmente respetables. No se trata de que exista error, sino que estas definiciones se refieren a conceptos de la ciudad enteramente diferentes o a ciudades que constitutivamente lo son” (1). Por ejemplo, un concepto político de la ciudad como el de Aristóteles conviene al tipo de ciudad-Estado de Grecia: El Estado es la ciudad, y la ciudad es el Estado y el problema de la ciudad el problema del estado político de sus habitantes, los ciudadanos. Luego, por definición (ciudadanos vs súbditos), un concepto absolutamente inadecuado para definir la ciudad europea durante el Antiguo Régimen.

La debatida cuestión en el ámbito de la geografía de la definición de ciudad y de la determinación de lo urbano ha tenido diversas soluciones; por un lado, está la cuestión de la definición teórica del hecho urbano en contraposición a lo rural y la enumeración de los rasgos esenciales de la ciudad; por otro, la definición concreta utilizada en cada país para determinar con fines estadísticos lo urbano. Entre las variantes de definición teórica situamos la propuesta por Pierre George al plantear el problema de las “pequeñas ciudades“, agrupaciones densas de viviendas en el interior de las cuales todos los desplazamientos funcionales se realizarían a pie y cuya población oscilaría, según las regiones, entre menos de 10. 000 y más de 50. 000 habitantes (2).

En relación a la participación en el FORO, el tema de la propuesta al que deberíais ajustaros es, en sentido lato LA DIFICULTAD DE DEFINIR LO QUE ES CIUDAD y en sentido más estricto los conceptos del epígrafe del “post“: LA CIUDAD POLÍTICA Y LA CIUDAD PEATONAL, la ciudad de Aristóteles y la ciudad de Pierre George.

(1) Breve historia del urbanismo. Fernando Chueca Goitia. Alianza Editorial. (Insertar en doc pdf)

(2) La definición de lo urbano. Horacio Capel. Estudios Geográficos, nº 138-139. 1975 (insertar en doc pdf)

http://www.ub.es/geocrit/sv-33.htm

ENLACES DE INTERÉS:

Cartografía. “El sistema de ciudades de la C.A. De Galicia”

http://media.photobucket.com/image/sistema%20de%20ciudades%20de%20Galicia/pininou/mapa_metrop.jpg

Cartografía. “El modelo territorial de la C.A. de Galicia”

http://www.aedru.org/2008/imaxes/urbanismo/mapaterriotrial%20de%20galicia-farodevigo.es.jpg

Posted in Foro da Cidade | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Concepción Arenal

Posted by noeliapc en 12 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Concepción Arenal

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi unha diplomada en Dereito, xornalista, poeta, autora dramática e de zarzuela. Foi a primeira muller en asistir a unha Universidade española.
COORDENADAS VITAIS.- Nada en Ferrol o 31 de xaneiro de 1820 e finada en Vigo o 4 de febreiro de 1893.
ORIXE FAMILIAR.- Naceu nunha modesta casa do barrio coñecido como Ferrol Vello.Era filla dun militar liberal orixinario de La Montaña cántabra, Ángel del Arenal, e de Concepción Ponte Tenreiro, de ascendencia aristocrática galega. A súa infancia estivo marcada pola persecución, represión e desterro que sufriu o seu pai a causa das súas ideas liberais, e pola súa morte prematura a consecuencia delas.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Estudou en Madrid, nun colexio para señoritas, cun tipo de educación para nenas de clases acomodadas que máis tarde ela mesma se encargaría de someter a severa crítica por tratarse da “arte de perder o tempo”. Mais a maior parte da súa cultura e formación acadouna de xeito autodidacta, especialmente a través da lectura, á que se afeccionou polo contacto coa biblioteca que a súa familia paterna tiña en Armaño (Cantabria).
CURRICULUM PROFESIONAL.- Foi a primeira muller en asistir a unha Universidade española, e probablemente o fixese disfrazada de home, xa que nese momento non se permitía legalmente o acceso das mulleres aos estudos superiores en España. Foi nomeada “visitadora de prisións de mulleres” en 1863, posto que foi suprimido definitivamente dez anos despois. Concepción e Juana de Vega promoveron unha asociación para visitar as mulleres presas chamada das “Magdalenas”. Concepción Arenal escribía cartas dirixidas ás reclusas nas que explicaba o contido do Código penal daquela vixente (o de 1850) e comentaba algúns artigos, especialmente os que facían referencia a delitos cometidos por mulleres. Juana de Vega era a que se encargaba de lerlles esas cartas ás presas.

As dúas últimas décadas da súa vida foron anos de moi intensa actividade social e intelectual, e malia o seu precario estado de saúde, non deixou de escribir, estudar e revisar as súas propias obras e ideas, até o fin da súa vida. As súas obras clasifícanse en tres grandes temas: as denominadas “cuestión social”, “penitenciaria” e “feminina”. A súa obra tivo repercusión internacional e, porén, enviou informes a congresos internacionais que foron obxecto de unánime aplauso por parte dos expertos alí presentes; colaborou en publicacións e libros editados en francés e inglés; ilustres personaxes do ámbito penal e penitenciario eloxiaron a súa obra e persoa.

Con Concepción Arenal naceu o feminismo en España, pois dende nova loitou por romper os canons establecidos para a muller, rebelándose contra a tradicional marxinación do sexo feminino, e reivindicando a igualdade en todas as esferas sociais para a muller.

IDEOLOXÍA.- Pertencía ao ideario liberal e krausista; malia a orixinalidade do seu pensamento, destacan esas influencias, que tamén tiveron un papel importante no plano afectivo a través do seu contacto con destacadas personalidades liberais da época, coas que compartiu a un tempo relacións de amizade e proxectos de carácter social e intelectual.
PRODUCCION LITERARIA.- Entre outros:

 • La beneficencia, la filantropía y la caridad
 • Manual del visitador del pobre
 • Cartas a los delincuentes
 • El reo, el pueblo y el verdugo, o la ejecución pública de la pena de muerte
 • La voz que clama en el desierto
 • Estudios penitenciarios
 • Dios y libertad
 • La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad
 • El pauperismo
 • El visitador del preso
 • El delito colectivo
 • “Idea del cielo”
 • La cuestión social. Cartas a un obrero y a un señor
 • “La educación de la mujer”

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Presentación do Impresionismo

Posted by noeliapc en 12 marzo 2010

impresionismo

(Clicando no link anterior que pon impresionismo podemos ver a presentación feita sobre o dito tema)

Posted in Estética e artes | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Juan Bautista Topete y Carballo

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Juan Bautista Topete y Carballo

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un marino, militar e político español, vicealmirante da Real Armada Española, héroe da Primera Guerra do Pacífico.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en San Andrés Tuxtla, o 24 de maio de 1821 e faleceu en Madrid, o 27 de outubre de 1885.
ORIXE FAMILIAR.- O seu pai estaba destinado en A Habana. O seu pai era Juan Bautista Topete y Viaña e a súa nai chamábase Clara Carballo Romay, de acrisolada familia tlacotalpeña.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Os primeiros estudos os fixo en La Habana. Aos 15 anos, entrou na Real Armada
CURRICULUM PROFESIONAL.- Aos dezasete anos ingresou na Armada, e moi pronto distinguiuse como un dos mellores marinos da flota española. Realizou moitos viaxes, participou nas guerras carlistas e, en 1860, na expedición naval ás costas africanas, onde tivo unha brillante actuación, pasando a ocupar a xefatura do Arsenal de La Carraca. Pouco despois empezouse a preocupar pola política, e ingresou na Unión Liberal; en 1862 foi diputado por Cádiz. Volveu ao mar, participando na guerra do Pacífico, onde recibiu graves feridas que o mereceron o ascenso a brigadier. Ao seu regreso a España foi nomeado xefe do Porto de Cádiz, desde onde preparou a sublevación da Marina xunto con Prim e Serrano, convertiéndose nun dos tres principais promotores da revolución de septiembre de 1868. Tralo triunfo de ésta foi recibido en Madrid con gran entusiasmo popular. Ocupou o Ministerio de Marina durante o goberno provisional, dimitindo déste ao ser elexido rey Amadeo de Saboia, pois Topete apoiaba a candidatura do duque de Montpensier. Foi con Sagasta, en 1872, ministro de Ultramar, e en 1874, con Serrano, ministro de Marina. O seu principal labor nestos cargos foi loitar no norte contra os carlistas. Censurou o pronunciamento de Sagunto, e se retiró da política, aunque acabo por recoñecer á monarquía de Alfonso XII.
IDEOLOXÍA.- Apoiaba a candidatura do duque de Montpensie e no á de Amadeo de Saboia.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Francisco Silvela y de le Vielleuze

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Francisco Silvela y de le Vielleuze

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

 

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un historiador, abogado e político español.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Madrid, o 15 de decembro de 1843 e faleceu no mesmo lugar o 29 de Maio de 1905.
ORIXE FAMILIAR.- Era fillo do ilustre abogado don Francisco Agustín Silvela, ministro de Gobernación e de Gracia e Xusticia, vicepresidente do Congreso dos Diputados e maxistrado do Tribunal Supremo, e de doña Luisa de Le Vielleuze y Sotés.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Estudiou Dereito na Universidade Central de Madrid e ingresou na Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación en 1862.
CURRICULUM PROFESIONAL.- Iniciou a súa actividade política como deputado nas Cortes Constituíntes de 1870. Coa chegada da Restauración borbónica en España foi nomeado ministro de Gobernación no gabinete de Martínez Campos en 1879, tras haberse ocupado da Subsecretaría deste Ministerio desde 1875. Destacou pola súa disidencia no seno do conservadurismo da Restauración, movemento dentro do cal defendía un réxime político parlamentario constitucional. En 1881, Silvela convertiuse no lugarteniente do líder conservador.En 1885 foi nomeado Ministro de Gracia e Xusticia. No goberno de Cánovas de 1890, ocupou o posto de Ministro de Gobernación, pero dimitiu e formou o grupo: os silvelistas. Trala morte de Cánovas en 1897, Silvela joi nomeado Xefe indiscutido do Partido Conservador.

Entre 1899 e 1903 ocupou tres veces a presidencia do Consello de Ministros . No seu primer goberno acumulou tamén a cartera do Estado e no segundo a cartera de Marina.

IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Liberal Conservador.
PRODUCCION LITERARIA.-

 • Cartas de la Venerable Sor María de Agreda y El Señor Rey Don Felipe IV. (1885)
 • Sin Pulso. Periódico El Tiempo (1898)
 • La Filocalia, o arte de distinguir a los cursis de los que no lo son – en colaboración con Santiago Liniers – (1868)

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Francisco Serrano y Domínguez

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Francisco Serrano y Domínguez

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Tamén chamado Duque de la Torre, xeneral e político español.
COORDENADAS VITAIS.- Nace en Isla de León (Cádiz) en 1810 e falece en Madrid en 1885.
ORIXE FAMILIAR.- É fillo dun militar liberal.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.-
CURRICULUM PROFESIONAL.- En 1841, foi nomeado Ministro da Guerra. Entre 1846-1848 sería amante da raiña Isabel II, sobre a cal exerceu unha grande influencia política. Foi nomeado Capitán Xeneral de Granada, para telo alonxado da Corte. En 1854, Serrano volta a apoiar a Espartero. Ao longo do Bienio Progresista, que entón comezara, foi director xeneral de Artillaría, aliñándose cos centristas que impulsa O’Donnell a través do partido Unión Liberal. Sería máis tarde embaixador en París, (1856); Capitán Xeneral de Cuba (1859-1862) e Ministro de Estado (1863). Foi nesa altura que a raiña, Isabel II, o nomea duque de la Torre. Serrano foi tamén xefe da Unión Liberal. Triunfante a revolución, de seguido foi nomeado Presidente do Goberno Provisorio (1868-1869) e, vacante a xefatura do Estado, recaeu sobre el, como Presidente do poder executivo (1869-1870). No tempo no que se aceptou a instauración dun réxime monárquico para España e, mentres non chegaba o novo rei, as Cortes nomearon a Serrano como Rexente, con tratamento de Alteza. Con Amadeo foi chamado a presidir o goberno en dúas ocasións (1871 e 1872). Cando estala a Terceira Guerra Carlista, Serrano derrotaría ao pretendente Carlos (VII) en Oroquieta, asinando o Acordo de Amorebieta, con a esperanza de acabar co conflito (1872). O rexeitamento deste convenio polas Cortes, provocaría a caída de Serrano do goberno. En 1874, Serrano será nomeado Presidente do goberno e do poder executivo. A súa ambición era perpetuarse como ditador. O seu labor de goberno, logo de tantas peripecias, resultou insignificante, amén de que foi un político sen ideais nen proxectos, cunha ambición de poder que o faría mudar frecuentemente de orientación e de lealdades.
IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Progresista.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Luis José Sartorius

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Luis José Sartorius

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un periodista e político español.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Sevilla en 1820 e faleceu o 22 de febreiro de 1871 en Madrid.
ORIXE FAMILIAR.- A súa familia é de orixe polaco.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- 
CURRICULUM PROFESIONAL.- Sartorius formouse como autodidacta do periodismo, fundando El Heraldo, xornal que se convertiu nun dos puntuais do Partido Moderado durante o reinado de Isabel II. Dende as suas páxinas combatiu a rexencia de Espartero, o que lle permitiu en recompensa ser elixido Deputado en 1843. Foi Ministro de Gobernación con Ramón María Narváez. Dende este posto controlou os procesos electorais e atribúeselle falsificar moitos dos resultados en distintas elecións mentres que ocupou o cargo, o que lle obrigou a dimitir en 1851.Foi nomeado Presidente do Consello de Ministros en 1853, en plena crise dos gobernos moderados dende a caída de Juan Bravo Murillo. Tras perder varias votacións no Congreso dos Deputados e no Senado, o 9 de decembro decidiu disolver as Cámaras e gobernar mediante decreto, vulnerando a Constitución de 1845. Neste período iniciou a persecución dos moderados adictos a Leopoldo O’Donnell, así como aos progresistas até a Vicalvarada e con ela, o fin da Década Moderada e o paso ao Bienio Progresista.
IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Liberal.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Práxedes Mateo Sagasta

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Práxedes Mateo Sagasta

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un político español e destacado orador polo seu talento retórico e valores fortes. Foi presidente do Consello de Ministros e presidente do Goberno Español
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Torrecilla(Cameros, A Rioxa) o 21 de xullo de 1825 e falecu en Madrid o 5 de xaneiro de 1903.
ORIXE FAMILIAR.- Era un dos tres fillos de Clemente Sagasta y Díaz con Esperanza Escolar.
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Estudou a carreira de enxeñeiro de camiños pero nunca exerceu como tal pois adicouse ó xornalismo e á política.
CURRICULUM PROFESIONAL.- En 1848, refusou a asinar unha carta de apoio a Isabel II. Rematados os estudos, participou na política da restauración dentro do Partido Liberal Fusionista. Sagasta foi membro das Cortes entre 1854 e 1857 e entre 1858 y 1863. En 1868, incorporouse ó goberno provisorio que asumiu o poder tralo destronamento de Sabela II.

Entre 1871 e 1902 foi varias veces presidente do goberno. Desenvolveu nos seus varios mandatos medidas avanzadas entre as que destaca a reimplantación definitiva do sufraxio universal masculino en 1880.  En 1897 volveu ó poder. Interviu na guerra cos Estados Unidos polas colonias de ultramar, onde foi culpado pola perda dos restos do imperio epañol.

IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Liberal.
PRODUCCION LITERARIA.-

Bibliografía:

 • Carlos Darde, La Restauración.
 • Ferrer Benimeli (coordinador), Masonería, revolución y reacción

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »

Ficha biográfica- Manuel Ruiz Zorrilla

Posted by noeliapc en 7 marzo 2010

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS 

NOME DO ACTOR.- Manuel Ruiz Zorrilla

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.-
RESEÑA BIOGRAFICA  

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

wikipedia

IDENTIDADE.- Foi un político español, deputado en Cortes e posteriormente Ministro de Fomento e de Gracia e Xustiza durante a I República, e xefe de Goberno con Amadeo I. Foi Gran Maestro do Gran Oriente de España.
COORDENADAS VITAIS.- Naceu en Burgo de Osma, o 22 de maio de 1833 e faleceu en Burgos, o 13 de xuño de 1895
ORIXE FAMILIAR.-
ESTUDIOS E FORMACIÓN.- Estudiou en Valladolid. Despois, en Madrid estudiou Xurisprudencia na Universidade Central. En dous anos rematou os estudos de Xurisprudencia e se matriculou en Leis.
CURRICULUM PROFESIONAL.- En 1858, en Madrid, foi nomeado Deputado Nacional polo Partido Progresista, grazas ao cargo que fixera na Deputación Provincial. Destacou na Sublevación do Cuartel de San Gil (1866), polo que se tivo que exiliar, e  dende onde dirixiu conspiracións para derrocar a Isabel II. Encargouse da carteira de Fomento no goberno provisional de Serrano. Formou parte do goberno de Prim como Ministro de Xustiza (1869). Trala morte de Prim, converteuse no líder do Partido Progresista. Foi designado Presidente das Cortes Constituíntes e proclamou a Amadeo de Savoia como rei. Durante o reinado deste, presidiu o Goberno en dúas ocasións. En 1873 Zorrilla retirouse da política. A partir de 1876 provou varias veces a volver a achegarse á política, pero fracasou todas as veces.
IDEOLOXÍA.- Pertencía ao Partido Progresista.
PRODUCCION LITERARIA.-

Posted in Ficha biográfica | Etiquetado: | Leave a Comment »