nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Archive for the ‘Análises’ Category

Análise de “A Contrarreforma”

Posted by noeliapc en 4 diciembre 2009

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

TEXTO PROPOSTO: “A CONTRARREFORMA”

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO HISTORIOGRÁFICO x Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA x ECONÓMICA SOCIAL x OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.- Igrexa católica, protestantismo, Concilio de Trento, autoridade , Papa, Biblia, Roma, disciplina eclesiástica, clero, protestantes e católicos, loita aberta, poder, calvinistas e xesuístas.
COORDENADAS TEMPORAIS.-Concilio de Trento (século XVI) COORDEN. ESPACIAIS.- Europa.
AUTOR INDIVIDUAL X
AUTOR INSTITUCIONAL AUTOR COLECTIVO
IDENTIDADE DO AUTOR.- Anónimo
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): “O concilio de Trento: Igrexa católica vs o protestantismo”
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

– Liñas 1-2 ->” A resposta da Igrexa católica ao protestantismo produciuse no Concilio de Trento (1545-1563)” .

-Linñas 9-10 -> “Roma preparouse así para facer fronte á Reforma”

-Liñas 11-12 -> “A segunda metade do século protestantes e católicos embárcanse nunha loita aberta…”

-Liñas 13-15 -> “…os calvinistas e os xesuístas representaron un papel fundamental na reforma e contrarreforma,respectivamente”

COMENTARIO EXTERNO

(Suxire posibeis temas. Elabora un indice e cita fontes de información):

-“O Concilio de Trento: a Igrexa católica vs o protestantismo”.

-“Loita aberta entre protestantes e católicos”

-“Corte na cristiandade: reforma e contrarreforma”

FONTES: Resumos de test -> “Renacemento e Reforma” e “A época do Barroco”

INDICE.-

Posted in Análises, Docs para A&C | Leave a Comment »