nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Archive for the ‘Modelo de planta de A&C’ Category

Idanovismo, bipolarización e Guerra Fría

Posted by noeliapc en 19 junio 2010

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HCO TEXTO PROPOSTO: LA DOCTRINA JDÀNOV

Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos: el campo imperialista y antidemocrático, por un lado, el antiimperialista y democrático, de otro.

EEUU es la fuerza dirigente en el campo imperialista, aliados con ellos estaba Francia e Inglaterra …, estados con colonias como Bélgica y Holanda …, países con regímenes antidemocráticos y reaccionarios como Turquía y Grecia, países que dependen política y económicamente de los EEUU, como los de Oriente Medio, América del Sur y China. La finalidad principal del campo imperialista es el fortalecimiento del imperialismo, la preparación de una nueva guerra imperialista, la lucha contra el socialismo y la democracia, el apoyo a todos los regímenes y movimientos antidemocráticos y profascistas.

El otro campo está integrado por las fuerzas antiimperialistas y democráticas. Su fuerza radica en la URSS y las nuevas democracias.

El campo antiimperialista se basa en el movimiento obrero y en los movimientos democráticos de todos los países, en los partidos comunistas hermanos, en los luchadores de los movimientos de liberación de los países coloniales dependientes. El objetivo de este campo es la lucha contra el peligro de una nueva guerra imperialista y contra la expansión imperialista

Discurso del Andrei Jdànov en la Conferencia de Fundación de la Kominform, 1947

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO  X HISTORIOGRÁFICO   Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO  X PRIVADO   Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA  X ECONÓMICA   SOCIAL   OUTRAS  
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del Andrei Jdànov en la Conferencia de Fundación de la Kominform, 1947
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.- EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL   AUTOR COLECTIVO   AUTOR INSTITUCIONAL  X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Andrei Jdànov, político soviético e ideólogo do estalinismo entre 1934-1948
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Jdanov” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico da URSS como superpotencia no mundo posterior á II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-1º parágrafo: Bipolarización das superpotencias .“Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos”.

2º parágrafo: O bloque capitalista (imperialista): Aliados dos EEUU e obxectivo finalista “EEUU es la fuerza dirigente en el campo imperialista…La finalidad principal del campo imperialista es …la lucha contra el socialismo y la democracia”).

3º y 4º parágrafos: O bloque comunista da URSS e das democracias populares (3º párrafo, “Su fuerza radica en la URSS y las nuevas democracias”): Composición e obxectivo finalista (4º párrafo, “El campo antiimperialista se basa en el movimiento obrero…en los partidos comunistas hermanos… en los luchadores de los movimientos de liberación de los países coloniales”.”El objetivo de este campo es la lucha contra el peligro de una nueva guerra imperialista”).

COMENTARIO EXTERNO: BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍAINTRODUCCIÓN:

Roto O entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoyo (cfr., Plano Marshall) que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

Rematada a Conferencia de fundación da Kominform en sustitución da antiga Komintern (Internacional Comunista) celebrada en Polonia, o Discurso de A. Jdanov recoñecendo a división en bloques ou campos ideolóxicos nas relacións internacionais, inaguraba o chamado idanovismo, unha resposta maniquea (de bos/de malos), tan característica de tódolos actores da Guerra Fría á Doutrina Truman: os PPCC da Europa oriental deberían pechar fías arredor das políticas da URSS e se rachaba a colaboración coa socialdemocracia e a burguesía; ao tempo, os PPCC da Europa ocidental con participación gubernamental endurecían a súa linea política para non ser cualificados de aliados obxectivos dos imperialistas. .(fonte wikipedia: Jdanov e Kominform).

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexionais. Exemplos foron, as guerras de Corea,Vietnam e do Congo, as invasión de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles de Cuba.(Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN).En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dó lar/Plano Marshall vs COMECON) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa.(Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de “guerra fría”, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias, EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo entre elas.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

Posted in Modelo de planta de A&C | Leave a Comment »

A doutrina Truman, Bipolarización e Guerra Fría

Posted by noeliapc en 11 junio 2010

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HCO

TEXTO PROPOSTO: A DOCTRINA TRUMAN

Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados por minorías armadas o por presiones exteriores.

Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino. Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia (…)  

Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por las instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política (…)

El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa en el terror y en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones llamadas ?(así) y las libertades personales han sido suprimidas.

Los pueblos libres de todo el mundo esperan que nosotros les ayudamos a defender sus libertades. Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente …

Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Marzo de 1947 (trad. Cast.)

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO  X HISTORIOGRÁFICO   Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO  X PRIVADO   Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA  X ECONÓMICA   SOCIAL   OUTRAS  
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.- EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL   AUTOR COLECTIVO   AUTOR INSTITUCIONAL  X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Presidente dos EEUU trala morte de F.D. Roosevelt en 1945 de quén fora Vicepresidente. Saíu reelexido na seguinte lexislatura (1948-52).
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Truman” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico dos EEUU como superpotencia no mundo de despois da II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

1º parágrafo: Compromiso dos EEUU cos pobos libres .“Creo que los EEUU tienen el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados…”.

2º parágrafo: Metodoloxía da axuda á autodeterminación dos pobos. “Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios, a la miseria y a la indigencia”).

3º y 4º parágrafos: Elección polas nacións entre dous cosmovisións socio-políticas: rexímes democráticos (3º párrafo) y rexímes socialistas (4º párrafo).”Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno … se caracteriza … por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales “.”El otro … Se basa … en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, … y las libertades personales han sido suprimidas.”

5º parágrafo: A natureza económico-financieira da axuda norteamericana. “ Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente”.

COMENTARIO EXTERNO: BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA

INTRODUCCIÓN:

Roto o entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que esto significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto, e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoio (cfr., Plano Marshall) que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

A Doutrina Truman estaba dirixida aos pobos libres (de tradición liberal); é dicir segundo este texto, a un grupo homoxéneo de países caracterizados pola regular celebración de eleccións para a formación de gobernos representativos da vontade maioritaria dos seus cidadáns. Sen embargo, segundo a percepción da superpotencia soviética (cfr., Informe Jdanov) esos supostos pobos libres non constituían un grupo tan homoxéneo; ben ao contrario, estaban formados por EEUU, como forza dirixente,con seus aliados Francia e Reino Unido, por Estados con colonias en referencia a Bélxica e Holanda, por reximes antidemocráticos e reaccionarios como Grecia e Turkía ou por países dependentes económicamente en Oriente Medio, de Iberoamérica e de Asia, como China.(Extractos dos textos propostos para a avaliación)

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexional. Exemplos foron, as guerras de Corea,Vietnam e do Congo, as invasións de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles de Cuba. (Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dólar/Plano Marshall vs COMECON, área do rublo) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa. (Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de guerra fría, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias, EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

Posted in Modelo de planta de A&C | Leave a Comment »

Procedemento de comentario de texto

Posted by noeliapc en 12 diciembre 2009

REFLEXIÓNS DE LUÍS XIV SOBRE O PODER REAL

Todo poder, toda autoridade reside na man do rei e non pode haber outra no reino cá que el establece. Todo o que se encontra no territorio dos nosos estados, de calquera natureza que for, perténcenos (…).

Aquél que deu reis ós homes quixo que se respecten como os seus representantes, reservando para Él só o dereito de examina-la súa conducta. A súa vontade é que tódolos que naceron sendo súbditos obedezan sen resistencias (…).

Por malo que poida ser un príncipe, a rebelión dos seus súbditos sempre é infinitamente criminal”. Instruccións ó Delfín, 1666

COMENTARIO:

No seiscentos, o século do barroco, fronte ao concepto medieval dunha cristiandade universal desenvolvéronse Estados sobre criterios de identidade nacional básicamente de natureza cultural, como lingoa e costumes propias. Estos Estados vincúlanse a unha concepción do poder da monarquía indivisible e ilimitada, é dicir, absoluta e iso tanto respecto dos súbditos considerados individualmente (ver doc. proposto) como das institucións (Igrexa e nobreza), que se fundamenta teóricamente no exercicio do goberno pola gracia de Deus.

O exemplo máis representativo de Estado absolutista foi a monarquía de Luís XIV, que ao elevalo ata as súas últimas consecuencias convirteu ao monarca na encarnación do Estado. Tratábase dun Estado centralizado con fronteiras naturais, é dicir, delimitado por accidentes xeográficos como os Pirineos e o Rhin e cunha división territorial en departamentos gobernados por intendentes.

FONTE DE INFORMACIÓN: MANUAL DE TEXTO

3.2.-AS TRANSFORMACIÓNS POLÍTICAS NO SÉCULO XVII: ABSOLUTISMO E A FRANCIA DE LUÍS XIV.

ÍNDICE:

3.2.1.-Absolutismo.

3.2.1.1.- Estados modernos (identidades culturais/nacionais) vs Cristiandade universal.

3.2.1.2- Triunfo do absolutismo: Poder ilimitado e indivisible do monarca.

3.2.1.3.- A idea de partida do absolutismo: Goberno pola gracia de Deus (vs Igrexa e nobreza).

3.2.1.4.- A forza económica do Estado: o mercantilismo (reservas de ouro e exportación de manufacturas).

3.2.1.5.- Consecuencia (do absolutismo?, do mercantilismo?): a expansión colonial.

3.2.2.-A Francia de Luís XIV.

3.2.2.1.- Luís XIV ou o máximo desenvolvemento do absolutismo:O monarca encarnación do Estado.

3.2.2.2- Centralización do Estado: departamentos gobernados por intendentes.

3.2.2.3.- Creba económica e o Rin (e os Pirineos) como fronteira natural.

Posted in Modelo de planta de A&C | Etiquetado: | Leave a Comment »

Modelo de planta de A&C:A Prosperidade Moderna

Posted by noeliapc en 12 diciembre 2009

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

TEXTO PROPOSTO: A PROSPERIDADE DA IDADE MODERNA

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO X HISTORIOGRÁFICO Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA ECONÓMICA X SOCIAL X OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.- Construccións, culivos, traxes ricos, comercio, artes, persoas sabias e hábiles
COORDENADAS TEMPORAIS.– Inicio do mundo moderno COORDEN. ESPACIAIS.- Europa
AUTOR INDIVIDUAL X AUTOR INSTITUCIONAL AUTOR COLECTIVO
IDENTIDADE DO AUTOR.- Lutero, reformador cristiá e fundador do protestantismo
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento):   Progreso económico (agrícola e comercial), das artes e do coñecemento (ciencias).
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

Se se len tódalas crónicas (1ª liña); despois de Cristo nada comparable cos ultimos cen anos (liñas 2 e 3).

Nunca…tantas construccións, tantos cultivos, tanta bebida, tanta comida, tantos traxes ricos (liñas 4-7). O comercio abrangue a terra enteira (liña 8). As artes progresan (liña 9-10). Un mozo de vinte anos sabe máis que vinte doutores (11-13)

COMENTARIO EXTERNO

(Suxire posibeis temas. Elabora un indice y cita fonte de información ):

-”Progreso económico, das artes e da ciencia nos inicios do mundo moderno en Europa”.

-”Lutero, un home dun tempo novo”.

-”Europa e a cristiandade nos inicios do mundo moderno”.

A elección do primeiro tema paréceme o máis coherente co documento proposto.

FONTE:”OS INICIOS DO MUNDO MODERNO (RESUMO DE TEST)

INDICE

1.- Introducción: Uno novo século (s.XVI), un novo mundo, o papel da imprenta e dos descobrimentos xeográficos..

2.- Núcleo: Unha economía urbana, básicamente comercial.

3.- Conclusión: Novas formas de coñecemento: As artes e a ciencia.

Posted in Modelo de planta de A&C | Etiquetado: | Leave a Comment »

Modelo de planta de A&C:A Contrarreforma Católica

Posted by noeliapc en 12 diciembre 2009

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

TEXTO PROPOSTO: “A CONTRARREFORMA”

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO HISTORIOGRÁFICO x Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA x ECONÓMICA SOCIAL x OUTRAS X
Citas que xustifican a temática do documento.- Igrexa católica, protestantismo, Concilio de Trento, Escrituras, sacramentos, Papa, Biblia, Roma, disciplina eclesiástica, formación do clero.católicos e protestantes, calvinistas e xesuítas…loita aberta polo poder e as conciencias.
COORDENADAS TEMPORAIS.-Concilio de Trento ( mediados del s.XVI) COORDEN. ESPACIAIS.- Europa.
AUTOR INDIVIDUAL X AUTOR INSTITUCIONAL AUTOR COLECTIVO
IDENTIDADE DO AUTOR.- Descoñecido
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento):  “O Concilio de Trento: a contrarreforma católica”.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

– 1º parágrafo; liñas 1-2: “A resposta da Igrexa católica ao protestantismo produciuse no Concilio de Trento (1545-1563)”. Liñas 8-9: “Roma preparouse así para facer fronte á Reforma”.

– 1º parágrafo, liñas 2-8: Reafirmación dos dogmas atacados polos reformados e mellora da disciplina eclesiástica e da formación do clero”.

2º parágrafo, liñas 10-14: Loita aberta polo poder e as conciencias entre católicos (xesuítas) e protestantes (calvinistas).

COMENTARIO EXTERNO

(Suxire posibeis temas. Elabora un indice e cita fontes de información):

-”O Concilio de Trento: a contrarreforma católica”.

-” División da Cristiandade: Reforma e Contrarreforma”.

-”A Compañía de Xesús, voz e brazo da contrarreforma”.

A elección do primeiro tema parece o máis coherente co documento proposto; sen embargo, o segundo tema ofrece máis posibilidades de comentario

FONTES:”RENACEMENTO E REFORMA e A ÉPOCA DO BARROCO (RESUMOS DE TEST)

INDICE.-

1.- Introducción: A reforma luterana (3º parágrafo de “Renacemento e Reforma”)

2.- Núcleo: O Concilio de Trento (1º paragafo de “A Época do Barroco”).

3.- Consecuencias políticas da división da Cristiandade (5º parágrafo de “A Época do Barroco”).

Posted in Modelo de planta de A&C | Etiquetado: | Leave a Comment »

Modelo de planta de A&C de texto hco

Posted by noeliapc en 12 diciembre 2009

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

TEXTO PROPOSTO: “IMPORTANCIA DA EDUCACIÓN”

A IMPORTANCIA DA EDUCACIÓN.

Se toda a riqueza da sabedoría está encerrada nas letras, se a tantos e tan preciosos bens dá dereito o coñecemento delas, ¿cal será o pobo que non mire como unha desgracia o que este dereito non se estenda a tódolos individuos?.¿E de canta instrucción non se priva o Estado que lla nega a maior porción deles?. E, en fin, ¿cómo é que, preocupandose tanto de multiplica-los individuos que concorren ó aumento de traballo, porque o traballo é a fonte de riqueza, non se preocupou igualmente de coida-los que concorren ó aumento da instrucción, sen a cal nin o traballo se perfecciona, nin a riqueza se adquire, nin se pode acadar ningún dos bens que constituén a pública felicidade?”.

Jovellanos. Memoria sobre a Instrucción pública, 1790

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO X HISTORIOGRÁFICO Polo afastamento ou non do autor respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA X ECONÓMICA SOCIAL OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.-

dereito, Estado, pública felicidade

COORDENADAS TEMPORAIS.

SÉCULO DAS LUCES, Despotismo ilustrado

COORDENADAS ESPACIAIS.- ESPAÑA/ EUROPA
AUTOR INDIVIDUAL X AUTOR COLECTIVO AUTOR INSTITUCIONAL
IDENTIDADE DO AUTOR.- G.M. de Jovellanos, pensador e ministro ilustrado de Carlos IV
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento):  A importancia da instrucción pública como dereito individual e riqueza das nacións.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

…a sabedoría encerrada nas letras (liña 1)…unha desgracia que este dereito non se estenda a tódolos individuos (liña 3). “¿E de canta instrucción non se priva o Estado (liña 4)…sen a cal nin o traballo se prefecciona, nin se pode acadar ningún dos bens que constituen a pública felicidade (liñas 7-8).

Refiren á importancia da educación como responsabilidade do Estado.

COMENTARIO EXTERNO (Suxire posibeis temas. Elabora un indice y cita fonte de información ).-

Atendendo á identidade do autor ou ás ideas principais titulares do comentario poderían ser respectivamente:“A Ilustración: Unha filosofía racionalista e pragmática” ou “O despotismo ilustrado: Unha lexislación reformista”.

Posted in Modelo de planta de A&C | Etiquetado: | Leave a Comment »

Análise de documento social do s.XVIII

Posted by noeliapc en 12 diciembre 2009

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

TEXTO PROPOSTO: ” SOBRE AS DIFERENTES CLASES

DE LABRADORES EN ESPAÑA

“Uns que sementan pequenos anacos, os que son moitos e se chaman comunmente labrantíns, e estes están precisados de venderen os seus froitos acabadas as colleitas, porque todas as débedas que contraen no decurso do ano, así para se manteren, como para os gastos do labor, as satisfán daquela.

Outros son labradores máis fortes, que sementan porcións máis amplas para gozar das devesas que teñen arrendadas ou as terras propias que posúen e reservando os grans dos que terán mester para o seu consumo e o das súas granxerías, venden os restantes para satisfaceren parte do custo que tiveron os mesmos labores.

E os outros son labradores de máis grandes colleitas que teñen disposición de gardar e ensilar os seus froitos; e estes non venden nin unha fanega nos anos abundante nin os medianos, reservando oito e dez colleitas consecutivas, e conservan tan constantes esta regra, que venden primeiro ata a primeira alfaia da súa casa, e empeñan e cargan de censos as facendas ata que logran os anos duns prezos vantaxosos”

Memorial de Miguel de Zabala Aunón “Representación a Felipe V“, 1732

[Clasificación previa de titular e pé bibliográfico: Documento primario/histórico e público, administrativo e político (polo seu autor e destinatario), de contido social (polo titular historiográfico que o preside), dentro de coordenadas espacio-temporais da Monarquía hispánica e concretamente española (titular) da segunda etapa do reinado de Felipe V (1725-46)]

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO x HISTORIOGRÁFICO Polo afastamento do autor respecto da contemporaneidade
PÚBLICO x PRIVADO Pola condición de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA ECONÓMICA x SOCIAL x OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.- Tipos de campesiños: labrantíns e débedas, devesas arrendadas e terras propias e ventas para satisfacer custos (de producción), anos abundantes, anos medianos e anos de prezos vantaxosos, (ciclos de) 8 a 10 colleitas
COORDENADAS TEMPORAIS.-Reinado de Felipe V, 2ª etapa(1700-1724/1725-1746) COORDENADAS ESPACIAIS.-Monarquía hispánica
AUTOR INDIVIDUAL x AUTOR COLECTIVO AUTOR INSTITUCIONAL
IDENTIDADE DO AUTOR.-  M. Zabala y Auñón, funcionario e economista español do s.XVIII, autor dunha representación ou informe a Felipe V.
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento):

A miseria dos campesiños e a especulación dos bens primarios.

ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-Liñas 1-4, “Uns que sementan pequenas porcións…que son moitos e que se chaman labrantíns…precisados a vender os seus froitos… (por) as débedas que contraen”.

Liñas 4-8, “Outros…para gozar das devesas que teñen arrendadas ou das terras propias…reservando os grans para o seu consumo…venden os restantes para satisfacer parte do custo.

Liñas 8-14, “(os) labradores de máis medradas colleitas…non venden…ata que logran os anos duns prezos vantaxosos.

Labrantís (non propietarios), pequenos propietarios dunha agricultura de apenas subsistencia e propietarios dunha agricultura temporal de mercado.

COMENTARIO EXTERNO (Suxire posibeis temas. Sérvete da relación de ideas da sección do Manual “Repasa o esencial” e elabora un indice y cita as unidades de información -didácticas, temáticas e capítulos).-

Segundo a temática: A sociedade estamental do A.R.

A economía agraria e de subsistencia do A.R.

Segundo as coordenadas espacio temporais: Un novo modelo de Estado ou o ideal reformista da nova dinastía francesa.

Posted in Modelo de planta de A&C | Etiquetado: | Leave a Comment »