nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Archive for the ‘Planta de análise de artículos constitucionais’ Category

Modelo de planta de análise de artículos constitucionais

Posted by noeliapc en 26 febrero 2010

CONSTITUCIÓN DE: 1812

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS E PROCEDEMENTO CONSTITUINTE: 

A ofensiva de Napoleón obrigou a disolver a Xunta Suprema Central que coordinaba as Xuntas de defensa, mais antes de facelo convocou Cortes Constituíntes, inauguradas en 1910 na cidade de Cádiz. Entre a sú producción salienta a abolición do Antigo Réxime, é dicir, a supresión da servidume e das corporacións gremiais 

A Constitución liberal de 1812, a Constitución da Pepa, é a culminación da obra lexisladora das cortes de Cádiz. O seu caráter liberal e, polo tanto, anti-absolutista, maniféstase no recoñecemento dos principios da soberanía nacional e da separación de poderes. 

ANÁLISE

DO TEXTO

ARTICULADO

    

1.-SOBERANÍA:  Arts 1 e 2
2.-LIBERTADES E DEREITOS INDIVIDUAIS: Art., 13; 248;  371 
3.DIVISIÓN DE PODERES   

    

LEXISLATIVO 

 Art., 15 

Art.,157 

  

Competencias:   Art.,  148 

Procedemento electoral: 

Arts.,34, 78 e 92  

Composición: Art.,27  

EXECUTIVO

    

Suxeto do poder: Art.,14 ; Art., 168 
Competencias: arts.,142 e  225  

XUDICIAL

 Art., 17   

Competencias: 
Organización e procedementos:
4.-ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL:
5.-RELACIÓNS IGREXA-ESTADO: Art., 12
6.-FORZAS ARMADAS: Art., 362
7.-ECONOMÍA E FACENDA: Arts., 339 e 355
8.-OUTROS ASPECTOS: Educación, Art., 366

CONCLUSIÓNS E SIGNIFICADO DO TEXTO CONSTITUCIONAL:

En resumo, a Constitución de 1837 é unha Constitución na que o suxeito da soberanía é a Nación, ao igual que na Constitución de 1869 e a diferenza das de 1845 e 1876, cuia soberanía reside no Rei e nas Cortes. Tamén a diferenza destas Constitucións, a Constitución de 1837 ten un carácter ideolóxico progresista,e non conservador, no que coincide de novo coa de 1869. En canto a relación entre poderes, a Constitución de 1837 presenta colaboración de poderes, mentres que na Constitución de 1845 non hai separación de poderes, sen embargo na de 1869 sí, e a de 1876 non recoñece esta separación. A Constitución de 1837 comparte o carácter da reforma coas Constitucións de 1845 e 1876, en todos os casos flexible, mentres que na de 1869 é ríxida. O autor material nas Constitucións de 1837, 1869 e 1876 son as Cortes Constituíntes, a diferenza da de 1845, na que o autor material é a reforma da Constitución de 1837. A vixencia de cada Constitución é diferente; a da Constitución de 1837 é de oito anos, a de 1845 é de vintecatro, a de 1869 de catro e a de 1876 de corenta e sete anos.  

Posted in Planta de análise de artículos constitucionais | Etiquetado: | Leave a Comment »