nOee

Sólo otro weblog de WordPress.com

Cuestionarios dos documentais “Historia do s. XX” da B.B.C.

Posted by noeliapc en 18 junio 2010

STANLIN E A MODERNIZACIÓN DE RUSIA

 

1. ¿En que sentido estaba Rusia atrasada nos anos vinte?

Rusia estaba atrasada no que se refire sobre todo ao plano económico, xa que debido a sucesos como a revolución bolxevique houberan forzado medidas económicas, como o “comunismo de guerra” (nacionalización da industria, colectivización do campo e requisas de grao aos campesiños), e medidas políticas. Ambas provocaron o descontento popular, polo que se produxeron protestas como a sublevación dos mariñeiros de Kronstadt (1921), un periodo moi duro no que morreron moitos rusos non só pola violencia da guerra, senon tamén polo frío e a fame que padecía Rusia.

2. Tanto a NEP como os Plans Quinquenais tiñan como fin o desevolvemento da URSS.?Cales eran as diferenzas entre os dous enfoques?

A diferenza é que, mentres a NEP permitía cos agricultores cultivasen e vendesen libremente, autorizaba o libre comercio interior e permitía a prosperidade privada de pequenas e medianas empresas industriais, os plans quinquenais pretendían alcanzar a prosperidade dun modo no que todas as actividades económicas (industria, agricultura, comercio…) quedaban baixo o control do Estado e a propiedade privada desaperecía.

3. ¿Que se entende por colectivización da agricultura?

A colectivización da agricultura consistía  na colectivización da terra, de maneira que os propietarios debían renunciar á propiedade das súas parcelas, que pasarían a ser da colectividade. O cambio organizouse a través de dous tipos de explotacións: os kolkhós, grandes granxas que funcionaban en réxime de cooperativa, e os sovkhós, granxas estatais que utilizaban man de obra asalariada. En ambas se potenciou o uso de maquinaria e a aplicación de técnicas agrícolas avanzadas.

4. ¿Existe xustificación para as purgas? ¿Hay conexión con outros aspectos do réxime de Stanlin?

Debido ás purgas, miles de persoas foron enviadas a campos de concentración (gulags), a maioría localizados en Siberia, onde foron obrigados a vivir en condicións infrahumanas e a realizar traballos forzados. Opino que para iso non existe ningún tipo de xustificación.                                                                                                                                                              As purgas están relacionadas con outras medidas que Stanlin utilizou para implantar a súa dictadura totalitaria, tales como o culto á súa personalidade, o reforzo do poder do Partido Comunista e o terror. 

5. ¿Por que non houbo revoltas contra Stanlin  nin contra o Partdo Comunista?

A razón foi que Stanlin desatou o Gran Terror, xa que era a forma de silenciar calquera oposición. O terror era exercido tanto dentro do partido coma sobre o conxunto da sociedade (máis de 1.700.000 detencións e deportacións a campos de concentración e 700.000 execucións en só dous anos). O instrumento utilizado para levar a cabo a represión foi o NKVD (a policóa política), pero tamén colaborou gran parte da poboación, polo que se creou un ambiente de sospeita e delación.

6. ¿Xustificaron os acontecementos a política de “socialismo nun país”?

Stanlin defendía que había que abandoar a idea da revolución mundial pola de “socialismo nun só país”. É dicir, había que concentrar todos os esforzos en consolidar e fortalecer a revolución na URSS. Opino que os aocntecementos non xustifocaron esa política, xa que o que conteceu foi a creación dunha feroz ditadura persoal mediante a propaganda e o terror.

Anuncios

Posted in Traballos | Leave a Comment »

Relación de personaxes da arquitetura e urbanismo de Vigo

Posted by noeliapc en 17 junio 2010

 • Alejandro Rodríguez Sesmeros (Edificio Odriozola (1875))
 • Alfonso Penela (Proxecto do Barrio do Cura)
 • Antonio Palacios (Actuación Urbanística en Samil)
 • César Portela (Ampliación Terminal do Aeroporto de Peinador)
 • Desiderio Pernas (Edificio Banco Siméon (1974))
 • Dimas Vallcorba (Casas de Oya (1904))
 • Emilio Garrido (Actuación Urbanística en Samil)
 • Guadalupe Piñera (Sede del COAG en Vigo (2008-2009))
 • Jenaro de la Fuente y Domínguez (Casas para Benigno e Camilo Fernández (1913))
 • Jenaro de la Fuente Álvarez (Estadio Municipal de Balaidos )
 • Jesús Irisarri (Sede del COAG en Vigo (2008-2009))
 • Joaquín Fontán (Estadio Municipal de Balaidos)
 • José Crespo (Proxecto do Barrio do Cura)
 • José Domènech i Estapá (Casa de Francisco Sitjá (1886-1889))
 • José Francoo Montes (Casa do Conde de Torrecedeira (1910-1979))
 • José García Barbón (Casas de Oya (1904))
 • Juan Ignacio Lema (Ampliación Terminal do Aeroporto de Peinador)
 • Lois Pérez Castrillo (Actuación Urbanística en Samil)
 • Manuel Gómez Román (Ordenación detallada do ámbito de Alfageme (APR A-3-21, Alfageme)
 • Manuel Odriozola (Edificio Odriozola (1875))
 • Manuel Pérez Conde (Casas de Oya (1904))
 • Michel Pacewicz (Casas de Oya (1904))
 • Michel Salgado (Proxecto do Barrio do Cura)
 • Mies van der Rohe (Edificio Banco Siméon (1974))
 • Rafael Moneo (El proyecto Moneo y la Panificadora)
 • Rafael Portanet (Actuación Urbanística en Samil)
 • Ricardo Mella Serrano (Estadio Municipal de Balaidos)

Fonte: http://arquitectutavigo.blogspot.com

Posted in Estética e artes | Leave a Comment »

Guía de arquitectura de Vigo

Posted by noeliapc en 17 junio 2010

 • Edificio Salvador Massó

http://www.youtube.com/watch?v=iDrkeb1kgLU

 • Edificio Ribas Barreras

http://www.youtube.com/watch?v=y_r9-mxHU-w

 • Cine Fraga

http://www.youtube.com/watch?v=ORD0Q28qUl0&feature=related

 • Panificadora

http://www.youtube.com/watch?v=QZCf_j4qFqI

 • Edificio de Correos

http://www.youtube.com/watch?v=raE45IH8z6g

 • Edificio Conde

http://www.youtube.com/watch?v=-qrEl1qaxAg

 • Edificio Curbera

http://www.youtube.com/watch?v=ycVsf8gewJs

 • Edificio en García Olloqui

http://www.youtube.com/watch?v=b3H0VZl8l3s

 • Hotel NH, Palacio de Vigo

http://www.youtube.com/watch?v=cOAtUxzMl4U

 • Fundación Barrié

http://www.youtube.com/watch?v=crLVPveOcJU

 • Banco de Galicia

http://www.youtube.com/watch?v=SXO-TaQj5jM

 • Cámara de Comercio de Vigo

http://www.youtube.com/watch?v=NQhfgf4rAmc

 • Centro Cultural de Caixanova

http://www.youtube.com/watch?v=uNwsx8VdWk8

 • Escuela de Aertes y Oficios de Vigo

http://www.youtube.com/watch?v=ymIdX7s0rMM

 • Pernas y Baltar

http://www.youtube.com/watch?v=H4nY3KyCROU

 • Casa das Artes en Vigo

http://www.youtube.com/watch?v=lFzn5SqGfoc

 • Edifcio Sanchón

http://www.youtube.com/watch?v=C4hk090FjA4

Posted in Estética e artes | Leave a Comment »

A doutrina Truman, Bipolarización e Guerra Fría

Posted by noeliapc en 11 junio 2010

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HCO

TEXTO PROPOSTO: A DOCTRINA TRUMAN

Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados por minorías armadas o por presiones exteriores.

Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino. Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia (…)  

Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por las instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política (…)

El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa en el terror y en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones llamadas ?(así) y las libertades personales han sido suprimidas.

Los pueblos libres de todo el mundo esperan que nosotros les ayudamos a defender sus libertades. Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente …

Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Marzo de 1947 (trad. Cast.)

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO  X HISTORIOGRÁFICO   Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO  X PRIVADO   Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA  X ECONÓMICA   SOCIAL   OUTRAS  
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.- EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL   AUTOR COLECTIVO   AUTOR INSTITUCIONAL  X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Presidente dos EEUU trala morte de F.D. Roosevelt en 1945 de quén fora Vicepresidente. Saíu reelexido na seguinte lexislatura (1948-52).
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Truman” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico dos EEUU como superpotencia no mundo de despois da II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

1º parágrafo: Compromiso dos EEUU cos pobos libres .“Creo que los EEUU tienen el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados…”.

2º parágrafo: Metodoloxía da axuda á autodeterminación dos pobos. “Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios, a la miseria y a la indigencia”).

3º y 4º parágrafos: Elección polas nacións entre dous cosmovisións socio-políticas: rexímes democráticos (3º párrafo) y rexímes socialistas (4º párrafo).”Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno … se caracteriza … por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales “.”El otro … Se basa … en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, … y las libertades personales han sido suprimidas.”

5º parágrafo: A natureza económico-financieira da axuda norteamericana. “ Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente”.

COMENTARIO EXTERNO: BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA

INTRODUCCIÓN:

Roto o entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que esto significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto, e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoio (cfr., Plano Marshall) que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

A Doutrina Truman estaba dirixida aos pobos libres (de tradición liberal); é dicir segundo este texto, a un grupo homoxéneo de países caracterizados pola regular celebración de eleccións para a formación de gobernos representativos da vontade maioritaria dos seus cidadáns. Sen embargo, segundo a percepción da superpotencia soviética (cfr., Informe Jdanov) esos supostos pobos libres non constituían un grupo tan homoxéneo; ben ao contrario, estaban formados por EEUU, como forza dirixente,con seus aliados Francia e Reino Unido, por Estados con colonias en referencia a Bélxica e Holanda, por reximes antidemocráticos e reaccionarios como Grecia e Turkía ou por países dependentes económicamente en Oriente Medio, de Iberoamérica e de Asia, como China.(Extractos dos textos propostos para a avaliación)

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexional. Exemplos foron, as guerras de Corea,Vietnam e do Congo, as invasións de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles de Cuba. (Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dólar/Plano Marshall vs COMECON, área do rublo) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa. (Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de guerra fría, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias, EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

Posted in Modelo de planta de A&C | Leave a Comment »

Composición de texto: Guerra Fría e coexistencia pacífica

Posted by noeliapc en 6 junio 2010

Tras a II Guerra Mundial xurdiu un sistema diplomático e internacional dividido en dous bloques: o bloque capitalista e democrático, EE.UU reforzado por Europa Occidental, e o bloque comunista, a URSS reforzada por Europa Oriental. A situación desenadeou un enfrontamento non directo coñecido como “A Guerra Fría” (1945-1991).

Durante a Guerra producíronse diversos conflictos, mais salienta a construcción do muro de Berlín en 1961 para frear a emigración dos alemáns da República Democrática (URSS) á Federal (EE.UU, Gran Bretaña e Francia), xa que esta era máis rica. Tamén destaca a alianza da URSS con Cuba, despois de que alí triunfara a revolución comunista en 1959. Debido a ameaza que iso supoñía para os EE.UU, estes bloquearon militarmente a Cuba, mais, grazas ás negociacións, evitouse o enfrontamento directo. O armamento utilizado na Guerra Fría foi de destrucción masiva (bomba de hidróxeno, de neutróns, misiles ICBM…) Ambos líderes, Truman e Jdànov, defendían nas súas doctrinas o ben común pero enfrontábanse polas diferenzas ideolóxicas (anexo proposto).

En conclusión, a Guerra Fría caracterízase pola desconfianza, rivalidade, tensión e ameazas entre as dúas superpotencias. Situación que inspirou a película Teléfono vermello, que é unha reflexión, en clave satírica, sobre esta guerra.

Posted in Comentarios, Docs para A&C | Leave a Comment »

Bipolarización de las superpotencias

Posted by noeliapc en 6 junio 2010

EL CONTEXTO DE LA ÉPOCA

Al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques liderados por EEUU y por la URSS. Tras la victoria sobre las potencias del Eje, se vio que había una clara diferencia entre el sistema político, económico y social que querían para organizar la paz en el mundo EEUU y sus aliados, y el sistema que pretendía llevar a cabo la URSS y sus aliados. Mientras que los EEUU eran defensores del sistema capitalista, la Unión Soviética quería imponer el sistema socialista.

Así se entró en una situación denominada de guerra fría. el concepto guerra fría designa el estado de desconfianza, de rivalidad, de tensión amenazas entre las dos superpotencias, EEUU y URSS, que comenzó poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sin llegar nunca a un enfrentamiento directo.

En Berlín, en 1961, la Unión Soviética construyó un muro que separaba las dos zonas de la ciudad para evitar la huida de alemanes de la parte oriental en la parte occidental. Las dos grandes potencias retomaron las pruebas nucleares y paralizaron unas conversaciones de desarme iniciadas poco antes.

Otro grave conflicto de la guerra fría fue el tema de Cuba. En 1959, en esta isla del Caribe triunfó una revolución encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara. El nuevo gobierno revolucionario inició relaciones con la URSS. En 1962, aviones estadounidenses descubrieron la isla rampas de lanzamiento de misiles que amenazaban la costa oriental de Estados Unidos. El gobierno estadounidense decretó el bloqueo militar de Cuba y dejó claro que no dejaría pasar ningún barco en el preciso momento que se acercaba la isla un conjunto de buques de guerra soviéticos. Aunque la tensión fue muy alta, las negociaciones entre las dos potencias alejar el fantasma de la guerra.

La bomba de hidrógeno

En 1961, la URSS ensaya una bomba H de 75 megatones. Se puede hacer el cálculo de los efectos destructivos en forma de cuatro círculos: en el primero, hasta catorce kilómetros, aniquila y volatiliza todo lo que existe, en el segundo, hasta 42 kilómetros, todo queda quemado, en el tercero, hasta 90 kilómetros, el calor y la radiactividad causan daños mortales a los seres vivos, en el cuarto, a partir de los 90 kilómetros y hasta los 130 kilómetros, las posibilidades de sobrevivir son de un 50%, en función de la exposición a la radiactividad .

Armamento de destrucción masiva de las potencias nucleares durante la “guerra fría“:

– Aviones de bombardeo, Cargados con bombas nucleares y con una autonomía de vuelo 16.000 kilómetros.

– Misiles ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), Almacenados en silos subterráneos, capaces de conseguir un blanco a 13 mil kilómetros y con una capacidad destructora de 25 megatones (1.250 veces la bomba de Hiroshima).

Submarinos nucleares, Capaces de conseguir un blanco a 9.000 kilómetros y con una potencia destructiva de entre 5 y 10 megatones.

Misiles de ojivas múltiples, Portadores de 3,5 o 10 cabezas nucleares independientes con un objetivo concreto para cada uno de ellos, con un radio de 4.500 kilómetros y una potencia de 2 a 4 megatones por cada misil.

– Iniciativa de defensa estratégica (guerra de las galaxias), Desarrollada por los EE.UU., con satélites de vigilancia y radares espaciales que podían detectar cualquier lanzamiento de un misil de la URSS y destruirlo atmósfera por un sistema de rayo láser y cañones electromagnéticos.

– Bomba de neutrones, Desarrollada por EEUU. La bomba aniquila la vida animal pero no destruye ni edificios ni cosechas.

 

ACTIVIDADES HISTORIOGRÁFICAS

1 .- Lee el anexo “Dos visiones sobre la bipolarización” y contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el deber de los Estados Unidos, según Truman? De qué dos tipos de vida opuestos habla el presidente estadounidense? A quién hay que ayudar? Como debe ser esta ayuda?

b) Comenta el significado de la frase de Truman: “Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia“.

c) Después de leer el texto de Andrei Jdànov, ideólogo de Stalin, responde:

– ¿Cuáles son los dos campos en que se han agrupado las potencias mundiales?
– ¿Qué países se alinean en cada bloque?
– ¿Quién lidera el bloque imperialista?
– ¿Qué país es el líder del bloque antiimperialista?
– ¿Qué características presenta el bloque imperialista? Y el antiimperialista? ¿Quién quiere la guerra? ¿Con qué finalidad?

2 .- Comenta el significado de esta frase de Einstein: “No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”

ANEXO: Dos visiones sobre la bipolarización  

La doctrina Truman

Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados por minorías armadas o por presiones exteriores.

Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino. Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia (…)

Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por las instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política (…)

El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa en el terror y en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones llamadas y las libertades personales han sido suprimidas.

Los pueblos libres de todo el mundo esperan que nosotros les ayudamos a defender sus libertades. Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente … 
Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Marzo de 1947

La doctrina Jdànov

Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos: el campo imperialista y antidemocrático, por un lado, el antiimperialista y democrático, de otra.

EEUU es la fuerza dirigente en el campo imperialista, aliados con ellos estaba Francia e Inglaterra …, estados con colonias como Bélgica y Holanda …, países con regímenes antidemocráticos y reaccionarios como Turquía y Grecia, países que dependen políticamente y económica de los EEUU, como los de Oriente Medio, América del Sur y China. La finalidad principal del campo imperialista es el fortalecimiento del imperialismo, la preparación de una nueva guerra imperialista, la lucha contra el socialismo y la democracia, el apoyo a todos los regímenes y movimientos antidemocráticos y profeixistes.

El otro campo está integrado por las fuerzas antiimperialistas y democráticas. Su fuerza radica en la URSS y las nuevas democracias.

El campo antiimperialista se basa en el movimiento obrero y en los movimientos democráticos de todos los países, en los partidos comunistas hermanos, en los luchadores de los movimientos de liberación de los países coloniales dependientes. El objetivo de este campo es la lucha contra el peligro de una nueva guerra imperialista y contra la expansión imperialista

Discurso de Andrei Jdànov. 1947

Posted in Docs para A&C | Leave a Comment »

3ª avaliación (07-06-2010)

Posted by noeliapc en 4 junio 2010

AVISO A NAVEGANTES: AVALIACIÓN FINAL

 4º CURSO DE ESO: GRUPOS A e B

EXAME DA 3ª AVALIACIÓN. EXERCICIOS DE TEST E DE COMPOSICION DE TEXTO (PARTE IMPERATIVA: Valor 80% da puntuación final)

 4º ESO A: Mércores, 9. Duración: 50 minutos (20 + 30)

4º ESO B: Luns, 7. Duración: 50 minutos (20 + 30)

 

PROBA DE TEST: HISTORIA DO S. XX. Valor: 4 puntos

EUROPA NA 2ª METADE DO XIX: O IMPERIALISMO

A GRANDE GUERRA E ACRISE DO ESTADO LIBERAL

ESPAÑA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO S. XX

A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ

O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S.XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN

ESPAÑA NO S.XX: DITADURA DE FRANCO E MONARQUÍA DEMOCRÁTICA

 

COMPOSICIÓN DE TEXTO: GUERRA FRÍA E COEXISTENCIA PACÍFICA.Valor: 6 puntos

A PARTIR DA FOTOCOPIA DE AULA BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS (VER LANTERNA MÁXICA DE CLIO, “TELÉFONO ROJO, VOLAMOS HACIA MOSCÚ” E DOS TESTSA II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ” e “O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S.XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN”.

 

ACTIVIDADES DE PROACCIÓN (PARTE OPTATIVA:Valor 20% da puntuación final)

PRESENTACIÓNS POWER POINT (TEMÁTICA ARQUITECTURA): ”ARQUITECTURA RACIONALISTA, LE CORBUSIER E MIES VAN DER ROHE” E “FITOS ARQUITECTÓNICOS NO CONCELLO DE VIGO”.

PROCURA DE RECURSOS WEB A PARTIR DOS ENUNCIADOS DAS ENQUISAS-TEST

ELABORACIÓN DE FICHAS BIOGRÁFICAS DE PERSOEIROS EGREXIOS DA HISTORIA DE ESPAÑA DO S. XX (Tomar como referencia o rueiro de VIGO)

ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICO-ARTÍSTICAS DE CINE DE HISTORIA

REALIZACIÓN DOS CUESTIONARIOS DO MATERIAL DE APOIO ÁS PROXECCIÓNS DOS DOCUMENTAIS “HISTORIA DO S. XX DA B.B.C.

Posted in Avisos a navegantes | Leave a Comment »

LA BATALLA DE ARGEL, 1965. La battaglia di Algeri

Posted by noeliapc en 27 mayo 2010

La batalla de Argel, África o la segunda ola de descolonización

 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

 

País: Algeria, Italia                                                                                                                Género: Bélica, histórica 
Dirección: Gillo Pontecorvo.
Reparto: Brahim Haggiag (Ali La Pointe), Yacef Saadi (Djafar),                                 Ugo Paletti (Capitán), Fusia El Kader (Halima), Jean Martin (Mathieu).
Producción: Yacef Saadi / Antonio Musu
Guión: Gillo Pontecorvo / Franco Solinas
Fotografía: Marcello Gatti
Música: Gillo Pontecorvo / Ennio Morricone
Productora: Filmax
Formato: DvdRip, B&W, NTSC
Duración:122minutos                                                                                                     Filmaffinity: votos, 1411. Puntuación:8/10  

Esta película filmada en blanco y negro retrata los orígenes, desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia y las autoridades coloniales francesas en la ciudad de Argel entre 1954 y 1957, con un rápido salto final que conduce hasta el momento de la independencia de Argelia en 1962. Para ello, sigue los pasos de uno de los más destacados activistas de la casbah de Argel, Omar Alí La Pointe, desde sus años de juventud en los que se gana la vida como trilero y macarra hasta su muerte en septiembre de 1957, acorralado por las tropas paracaidistas francesas.

Gillo Pontecorvo, nacido en Pisa, combatiente clandestino de la resistencia  italiana, autor de películas entre las que son absolutamente  memorables “Kapo“, “La Batalla de Argelia’’, “Queimada’’,  “Operación Ogro“, fue director de la Muestra de Venecia entre 1992 y 1996 y también presidente del Cinecittá Holding. Considerado uno de los grandes artistas del cine  mundial (ganó el León de Oro en la Muestra de Venecia y dos veces candidato al Oscar) es reconocido como uno de los directores que más  influenciaron la cultura cinematográfica después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre los últimos proyectos en lo que dedicó energía, su  compromiso y militancia, fue la creación de una “Cumbre mundial  de autores’’.

 http://www.youtube.com/watch?v=pGAtgSg-lrc&feature=player_embedded

LA BATALLA DE ARGEL. CRÍTICA.

Película encargada por Ben Bella, el primer presidente de Argelia, al director italiano de cine social Gillio Pontecorvo refleja con un estilo casi documental la lucha del FNLA en la ciudad de Argel. Hay muchas referencias a las cuestiones básicas de la descolonización: opinión pública, prensa, estrategias, intereses políticos, etc. Es una obra maestra que merece la pena ver para ilustrar tanto la colonización como la descolonización. No toma partido ni por los franceses ni por los argelinos, simplemente refleja con una naturalidad y un realismo impresionantes los acontecimientos históricos.

El tercero y más reconocido largometraje dirigido por el italiano Gillo Pontecorvo es pues una recreación, con fuerte impronta documental, de una etapa específica de la lucha de la guerrilla independentista argelina contra el ejército francés, basada en un libro testimonial de Yacef Saadi, personaje central en los sucesos presentados y él mismo actor protagonista y productor del filme. La película inicia cuando un grupo de paracaidistas de las fuerzas francesas ingresa en octubre de 1957 a la casbah o zona antigua de Argel y concretan exitosamente la captura del último líder en libertad del movimiento independentista del Frente de Liberación Nacional (FLN); retrocede a los tres años precedentes, cuando el FLN convierte la casbah en su escondite y comienza a cometer atentados contra los franceses a mediados de 1956 y salta finalmente hacia un epílogo, liberador en términos tanto cinematográficos como políticos. Sin emplear materiales documentales de archivo y abundantes retóricas verbales, con uso de fechas en sobreimpresión y lectura de comunicados de fondo, contraposiciones entre los métodos de tortura del ejército francés y los ataques de los independentistas, Pontecorvo evita la idealización de unos o la caricaturización de otros y bosqueja en su lugar las formas de acción de un movimiento guerrillero y los modos como las fuerzas colonialistas diezman a sus rivales, pero las urgentes imágenes y la música de Ennio Morricone explican detalladamente las simpatías y tendencias políticas expresadas en el fondo; en efecto, tras el ataque contra la población musulmana de la Casbah, Gillo Pontecorvo presenta a las victimas con los brazos en cruz, mientras suena una música sacra compuesta por él mismo. La película fue objeto de censura en Francia, de mutilaciones de las escenas de tortura en otras naciones, y de presiones diplomáticas francesas hasta erigirse en todo un modelo del cine narrativo de corte político cultivado en la década de 1970.

La batalla de Argel podría tratarse de un filme del estilo de Roma Ciudad abierta; sin embargo ni Pontecorvo era Rossellini, ni su película pertenece al neorrealismo, aunque se le parezca mucho. Por otro lado, en las escenas que se suceden después de los atentados, el cine de Pontecorvo puede emparentarse con el que practicaba Pier Paolo Pasolini y es que el director sabía unir estas influencias pretéritas para darle a la cinta un toque personalísimo. Un ejemplo: los primeros planos; sin ellos, el director habría realizado un documental –un documental falso, porque no hay ni un solo fotograma que no haya sido planeado previamente. Esos encuadres funcionan muy bien intercalándose en la acción para darle mayor fuerza y dramatismo; al comienzo, el argelino, que ha sido torturado, por fin se decide a hablar y es en ese momento en el que el realizador nos muestra su rostro, todo un reflejo de lo que ha sufrido y de lo trágico de la situación.

La batalla de Argel es una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, valores que le otorgan, por supuesto, su calidad excepcional, pero también por resultar el mejor testimonio (el más directo y asequible) de un capítulo que fue “clave de bóveda” en la historia de la revolución argelina, así, como uno de los testimonios más representativos de la revolución anticolonial, un acontecimiento histórico que raramente ha encontrado su expresión cinematográfica, una expresión que, sin excepción tuvo que ser prestada porque las naciones emergentes del Tercer Mundo apenas si contaron con algunos cámaras en las guerrillas. Es igualmente una película distinta, hecha desde arriba, pero también desde abajo. Resultaría ingenuo no constatar su vigencia en los tiempos que corren.

LA BATALLA DE ARGEL. DIDÁCTICA.

En el verano de 1956, el FLN trasladó su cuartel general a la Casbah. Se inició entonces el período más violento de la Guerra de Argelia.

Durante el verano de 1956, la Guerra de Argelia escaló hasta las más elevadas cotas de actividad política y de violencia armada. En plena canícula, el comité ejecutivo del Frente de Liberación Nacional (FLN) trasladó su cuartel general a Argel y, en la segunda mitad de junio, los independentistas hicieron descarrilar un tren, volaron un depósito de agua y asesinaron a varios europeos. Los franceses trataron de amedrentar a los combatientes del FLN y ejecutaron a dos condenados a muerte reservados para la ocasión. Las ejecuciones fueron como gasolina sobre fuego: grupos terroristas abrieron fuego contra la población europea que se hallaba en las terrazas de las cafeterías céntricas, causando varios muertos y decenas de heridos. De inmediato, fuerzas militares penetraron en la Casbah, el barrio nativo más popular de Argel, detuvieron a decenas de sospechosos, destrozaron sus casas y dispararon contra quienes se dieron a la fuga. Si hasta entonces la lucha se había desarrollado en el campo, a partir de aquel verano, hace medio siglo, comenzó a ensangrentar las calles de la capital. Comenzaba La Batalla de Argel, llevada por la literatura hasta la epopeya (Larteguy) o la denuncia más terrible de los atropellos que estaba cometiendo en Argelia el ejército francés (Henry Alegy); o tratada en el cine con tanta maestría como la desplegada por Gillo Pontecorvo en La Batalla de Argel, filmada por encargo del Gobierno argelino.

Aquella larga y dura contienda marcó un hito en la lucha de los pueblos colonizados por su independencia y provocó un grave desgarro en las sociedades francesa y argelina que vivieron durante años un conflicto terrible, agravado en Argelia porque allí fue a la par una guerra de liberación y una guerra civil. El conflicto dividió Francia entre los partidarios de una Argelia francesa y los que preconizaban su abandono. En Argelia, los bandos fueron tres: la minoría europea, que luchaba por la continuidad; los argelinos, divididos entre los independentistas y los que preferían ser franceses y colaborar con la metrópoli.

1. OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS

– Entender la dificultad de mantenimiento del dominio colonial francés en Argelia entre finales de los años cincuenta y principios de los años sesenta.

– Reflexionar sobre las formas de lucha tanto de colonizadores como de colonizados presentes en la Argelia previa a la independencia.

2. CLAVES DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO

El contexto en el que se desarrolla esta película es el del fin de la presencia colonial francesa en Argelia. Para ello muestra los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia y las autoridades coloniales francesas en la ciudad de Argel entre 1954 y 1957. En los años cincuenta Argel era una ciudad poblada mayoritariamente por población europea y sólo existía una minoría de la población árabe, concentrada en la cashab.

La película muestra de forma trepidante la confrontación entre la guerrilla argelina y el cuerpo de paracaidistas franceses. Cuando en 1954 el FLN inicia su lucha lo primero que hace es “limpiar” la casbah de prostitutas, drogadictos, delincuentes, etc. Es ahí donde los militantes del FLN podrán confundirse entre la población, que les muestra su simpatía y apoyo. A partir de ahí inicia la lucha armada. En una progresiva espiral de violencia, mientras los primeros recurren progresivamente a las acciones terroristas y al asesinato de la población civil de origen europeo con el fin de atemorizarles y que regresen a Francia, las tropas militares francesas recurren a la tortura para conseguir sus objetivos. La acción antiterrorista del Coronel Mathieu, al frente de los paracaidistas, tiene un lógica clara: si lo que se pretende es mantener el poder colonial francés hay que descabezar al FLN. Para ello hay que localizar a sus dirigentes y acabar con ellos, sino seguirán reproduciéndose. Y para localizar a los dirigentes cualquier método es bueno. En un momento de la película, argumenta de que no se trata de si se puede o no utilizar la tortura, la cuestión es otra: si se está dispuesto a que Argelia siga siendo una colonia francesa hay que destruir a quien encabeza la insurgencia, sin que importen los métodos. Desde el punto de vista del director, los paracaidistas no son los responsables de lo que ocurre, sino simplemente el instrumento de la represión colonialista.

La táctica del Coronel Mathieu tiene éxito y los cuatro responsables del FLN son apresados o muertos. Sin embargo, la película plantea la paradoja de cómo el terrorismo urbano del FLN es derrotado militarmente por las tropas francesas y cómo, pese a ello, la causa independentista acaba imponiéndose en 1962.

Además de mostrar un episodio histórico clave en la historia de las descolonizaciones, esta película nos enfrenta ante una serie de dilemas morales fundamentales en el análisis de las relaciones norte-sur. Por una parte nos muestra que las potencias coloniales no dejan por propia voluntad sus dominios y que hacen lo que consideran necesario para mantener su poder. Por otra parte, nos pone en evidencia que las formas de lucha y resistencia de los colonizados no necesariamente están exentas de contradicciones, injusticias y barbaridades. La crudeza con que nos muestra los atentados terroristas contra la población civil es un claro ejemplo de ello.

3. ELEMENTOS DE DEBATE

¿Por qué los militantes del FLN ordenan una campaña contra la prostitución, las drogas y otros vicios en la casbah?

– ¿Por qué el Coronel Mathie responde, ante la pregunta de los periodistas, que el problema no es el uso de la tortura como método de luchar contra el terrorismo, sino si Francia quiere mantener su control en Argelia?

– ¿Qué explicación tiene el recurso a los atentados contra la población civil pr parte del FLN para conseguir la independencia?

– ¿Por qué a pesar de la victoria militar en contra el FLN en la casbah la causa de la independencia logra su fin?

– ¿Cómo entender la contradicción entre medios y fines en las luchas de liberación?

http://www.edualter.org/material/cinemad/batallaargel.htm

 

ENLACES recomendados:

http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1898

http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?

option=com_content&task=view&id=434&Itemid=99999999

http://www.scribd.com/doc/29469100/ 

La-Batalla-de-Argel-Gillo-Pontecorvo-La-Guerra-Contra-El-Terrorismo

Posted in A máxica lanterna de Clio | 1 Comment »

GANDHI. (1982). GANDHI.

Posted by noeliapc en 27 mayo 2010

Mahatma gandhi, la independencia de la india, descolonización en la postguerra

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

Género: Drama
Nacionalidad: Gran Bretaña / USA / India
Director:Richard Attenborough
Actores: Ben Kingsley; Candice Bergen; Edward Fox; JohnGielgud
Trevor Howard; John Mills; Martin Sheen; Ian Charleson
Athol Fugard; Günther Maria Halmer; Saeed Jaffrey
Geraldine James; Alyque Padamsee; Amrish Puri
Roshan Seth
Productor: Richard Attenborough
Guión: John Briley
Fotografía: Ronnie Taylor; Billy Williams
Música: George Fenton; Ravi Shankar
Calificación moral: Todos los públicos
Duración:188minutos.                                                                                                           Filmaffinity: Votos, 21.048. Puntuación: 7,4/10. 33 críticas.

ARGUMENTO:

Esta película narra cómo el personaje de Gandhi consigue, mediante la no violencia, la independencia de la India del Imperio Británico. La película comienza cuando Gandhi, joven abogado hindú recién llegado de Inglaterra, se instala en África del Sur, donde se encuentra con el problema del apartheid. Sintiéndose afectado por tal discriminación, decide hacer algo para ayudar a sus hermanos de color discriminados por esa causa. Empieza organizando una manifestación no violenta, a la que sigue la construcción de una comuna en la que todos trabajaban por igual. Entonces conoce a un cura cristiano llamado Charlie que le ofrece su ayuda y apoyo. Posteriormente da una conferencia en la que informa sobre la nueva ley del gobernador, totalmente injusta hacia los hombres de color, y convence a éstos de que no reaccionen violentamente. Todo acaba con una manifestación que como resultado tiene el encarcelamiento de todos los manifestantes. Aun así, Gandhi consigue hacer que el general a cargo de la cárcel le deje ir a la India. Cuando desembarca en Bombay, se le acoge con una gran ovación, ya que era bien conocido por sus hazañas en África del Sur. Tras este recibimiento es invitado a una conferencia en la que los principales políticos hindús y musulmanes de la India pretendian conseguir la independencia rápidamente y por la fuerza (razón por la cual querían que Gandhi se quitara de enmedio). Durante un tiempo Gandhi va viajando por la India para conocerla, acompañado de su mujer y su amigo el Charlie. En el transcurso de este viaje un anciano pobre pide ayuda a Gandhi para su pueblo, que se hallaba sumido en una gran miseria. Gandhi va allí y es detenido por ninguna razón en concreto. La multitud se moviliza contra su detención. En la cárcel, Gandhi le pide a Charlie que se aparte del tema ya que no quiere que ningún blanco forme parte de su revolución para la Independencia. Se celebra un juicio en el que Gandhi sale en libertad sin ni siquiera pagar fianza. En una reunión que posteriormente mantiene Gandhi con los políticos antes mencionados, se acuerda que se hará un día de plegaria, en el que toda la población se dedique nada más a rezar. También consiguen publicarlos en los periódicos de mayor tirada. Gandhi es arrestado de nuevo en el transcurso de una marcha. En la cárcel recibe la visita de uno de los políticos y éste le dice que el pueblo ha reaccionado violentamente ante su detención, y que lo dejarán en libertad si consigue que paren las revueltas y la violencia. Mientras, la armada inglesa asesina cruelmente a una multitud que asistía a una conferencia revolucionaria. Gandhi visita el lugar de los hechos y decide hablar con los ingleses. Le advierten que la Independencia no es su único problema, sino también la coexistencia de musulmanes e hindúes. Gandhi responde diciendo que practicarán la no violencia y la no cooperación. Para comenzar su amenaza, da un discurso en el que pide a los musulmanes e hindúes unidad, y también que fabriquen su propia ropa para así boicotear la industria textil de Inglaterra. Aun así una manifestación acaba de forma trágica al ser asesinados unos policías a manos de los manifestantes, noticia que se publica en todos los periódicos ingleses. Como penitencia por la falta de su pueblo, Gandhi decide comenzar una huelga de hambre, con la que consigue que cese la violencia y las manifestaciones. Las autoridades inglesas detienen a Gandhi por sedición, y en el juicio lo condenan a 6 años de cárcel, aunque el juez le diera la razón. Tras salir de la cárcel, Gandhi organiza la Marcha de la Sal, a la que los ingleses no hacen mucho caso al principio, pero que provoca una gran conmoción. Gandhi es arrestado de nuevo. En una manifestación los ingleses apalean a un grupo de indios que no opusieron resistencia alguna, lo cual hizo que se perdiera la moral de occidente. Gandhi es invitado a una reunión de Consejo para la independencia de la India, en Londres, pero no se consigue ningún resultado. Después Gandhi y su mujer van a la cárcel, la cual muere de una trombosis. Tras este triste suceso, el Virrey de Inglaterra anuncia la Independencia de la India. Pero los musulmanes se sienten dominados y proponen hacer una nación aparte, Pakistán. A Gandhi se le presenta una gran duda: O acepta la división de la India en dos estados independientes o guerra civil. La elección desemboca en los dos estados, pero en la frontera se suceden enfrentamientos violentos. Gandhi pierde todo el poder político, pero anuncia su segunda huelga de hambre. El pueblo reacciona prometiendo a Gandhi que no habrá más violencia, por lo que Gandhi termina su ayuno, pero siente que ha fracasado porque su idea inicial era una India unida. Al salir al jardín para dirigirse a Pakistán, Gandhi es asesinado.

http://www.youtube.com/watch?v=hRCCbyLDFwQ&feature=player_embedded

TEMA CENTRAL DE LA PELÍCULA:

LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE GANDHI.

Análisis de las escenas clave:

La primera victoria de Gandhi en África del Sur, la cual supone su primer paso para enfrentarse a el Imperio Británico en la India. Quemó los pases que identificaban a los hombres de color como protesta y consiguió levantar a las masas en una conferencia (incluso a los policías ingleses que se hallaban allí, al cantar el himno de Inglaterra)

El día de plegaria que se acuerda en una reunión entre Gandhi y los políticos a favor de la independencia, tras el cual Gandhi es arrestado y el pueblo reacciona violentamente. Una de las consecuencias es la masacre llevada a cabo por las autoridades inglesas, en la que muere gran cantidad de inocentes

El boicot a la industria textil de Manchester, la cual se hunde al acordar Gandhi con todos los indios que cada uno se tejiese su propia ropa.

La primera huelga de hambre de Gandhi, como penitencia por los errores cometidos por su pueblo (violencia en las calles, asesinato de policías, etc.)

La famosa Marcha de la Sal, mediante la cual los indios extrajeron sal del mar y la vendieron (era un monopolio del Imperio).

La asistencia de Gandhi a la Mesa Redonda para la Independencia de la India, en Londres, en la que no se llega a ningún acuerdo.

La muerte de Llina, la mujer de Gandhi, lo cual supone un duro choque para éste.

La anunciación pública de la Independencia de la India por el Virrey de Inglaterra. La creación del estado de Pakistán, con mayoría de población musulmana, como medio para evitar una guerra civil. Aun así, se producen enfrentamientos armados y Gandhi anuncia su segunda huelga de hambre, hasta que al final le prometen que no volverán a enfrentarse.

La escena en la cual un hindú dice llorando a Gandhi que en la lucha mató a un niño, porque los musulmanes habían matado al suyo, y Gandhi le dijo que adoptara a un huérfano de religión musulmana y lo educara como a su propio hijo, pero como a un musulmán.

El asesinato de Gandhi, a manos de un fanático que le pega un tiro cuando se dirigía al jardín a orar.

http://www.youtube.com/watch?v=EtWr04MBGYI&feature=player_embedded

Descripción de los momentos que te han llamado la atención:

El trato que recibían los hombres de color en África del Sur, y en la India.

La escena en la que la Marcha de la Sal, a la que se va uniendo cada vez más gente.Todas las escenas en las que detienen a Gandhi, que no ofrece resistencia ninguna, y la escena en la que se le condena a 6 años de prisión, en la que el mismo juez admite que tiene toda la razón.

Las huelgas de hambre de Gandhi, como forma de pagar por los pecados de su pueblo. La hoguera que realizan como protesta quemando la ropa manufacturada en Inglaterra, mediante la cual boicotean la industria textil de Manchester.

MARCO HISTÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACCIÓN:

Época en la que se desenvuelven los acontecimientos: Desde finales del sigloXIX hasta la muerte de Gandhi, en 1948.

Situación económica que representa: Por una parte, la miseria de las clases bajas de la India, marginados por ser de color, que vivían en malas condiciones, y por otra la riqueza y comodidad de los ingleses que habitaban en la India y en África del Sur, que vivían en ambientes refinados y bien acomodados.

ASPECTOS SOCIALES:

Clases sociales que aparecen: Al aparecer la población India ha de suponerse que aparece su sistema de castas, pero no se puede apreciar claramente. Aun así, se distinguen indios pobres y miserables, campesinos en su mayoría, y otros Indio/as más adinerados. También aparecen los ingleses acomodados y ricos, y el ejército.

Diferencias más notables entre ellas: Las diferencias son abismales, y se captan en todos los aspectos posibles: vivienda (compárense las viviendas acomodadas de los ingleses con las chabolas mal acondicionadas de los campesinos indios), vestuario (más notable aun ya que los ingleses no vestían como la tradición India aconsejaba, sino a la europea), ect…

SITUACIÓN POLÍTICA:

Sistema de gobierno: La India era una colonia del Imperio Británico, por lo que su gobierno estaba dominado al de Inglaterra.

Acontecimientos destacables: La Marcha de la Paz, el movimiento de la no−cooperación y la no−violencia de Gandhi, sus dos huelgas de hambre, la Independencia de la India, la creación del Estado de Pakistán.

Instituciones políticas que aparecen: El Congreso Nacional Indio.

SITUACIÓN CULTURAL:

Ideología y manifestaciones artísticas y literarias: el tema de la película se centra en la Independencia de la India, por lo que la cultura mostrada es principalmente la cultura india, aunque no se perciban grandes manifestaciones artísticas concretas como son la literatura y el arte.

DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES CENTRALES:

Mohandas Gandhi ( Mahatma): Protagonista de la historia y personaje en el que se centra toda la atención. Fue el que llevó a cabo la Independencia de la India, su país natal. Al principio es un joven abogado casado y con hijos, venido desde Inglaterra (donde estudió la carrera de derecho) a África del Sur, donde comienza a sentir el compromiso de luchar por los derechos de los hombres de color, marginados por el apartheid creado por el Imperio Británico. Su filosofía consiste en la no−violencia, la cual practica hasta su muerte. Es un hombre muy comprometido y con una gran fuerza de voluntad, además de muy tolerante (aceptaba a todas las religiones como válidas y trataba a todos por igual). Amable y cariñoso con los que le rodeaban, siempre fue un hombre fiel a sus creencias y supo cómo ganarse el respeto de la gente, haciéndose famoso a nivel mundial. También abunda en él el coraje, por ejemplo para aguantar en la prisión todo el tiempo que hiciera falta sin que ello afectara a su conducta, o las huelgas de hambre a las que se somete como penitencia. Aunque consiguió la Independencia de la India, fracasó, ya que lo que él quería era una India unida, y los musulmanes decidieron crear un estado aparte con mayoría de población musulmana (Pakistán).

DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS:

Charlie: Cura cristiano que al principio de la película ofrese su ayuda y apoyo a la causa de Gandhi. Lo acompaña hasta la India, pero una vez allí Gandhi le dice que se mantenga al margen del caso, y deje de ayudarle. Aun así fue fiel a su amigo y le ayudó cuanto pudo. También era tolerante y amable con los demás.

Llina: Esposa de Gandhi. Fue un gran apoyo sentimental y moral para éste, y siempre estuvo a su lado hasta el momento de su muerte. Acompañaba a su marido allá donde fuese, y también participó en conferencias a favor de la Independencia por medio de la no−violencia.

Jinnah (Mohammed Ali): Líder de la Liga musulmana, que luchó junto a Gandhi por la Independencia de la India, fue el primer gobernador de Pakistán.

LECTURA VALORATIVA 

Opinión personal: Esta película me ha parecido muy instructiva, al reflejar tan bien el tema de la independencia de la india, además he aprendido datos sobre la vida de Gandhi que no sabía. Aunque un poco larga, la película está muy bien hecha, con mucha sensibilidad. Hay escenas enternecedoras y también estremecedoras, y todas dan mucho que pensar si uno quiere parase a recapacitar un momento. Se tratan valores éticos muy serios que hoy día son difíciles de encontrar, como la no−violencia y la tolerancia, y el respeto a las demás culturas, rasgos muy presentes en Gandhi y que deberían estar presentes en todos. Personalmente, el personaje de Gandhi me ha impresionado bastante, ya que es difícil de creer que una sola persona pudiera haber hecho una labor tan grande como es poner a todo un país de acuerdo y conseguir su independencia del Imperio Británico, sin usar la fuerza. También me impresionaron las huelgas de hambre que hizo Gandhi como penitencia, y me sorprendió personalmente que todo el mundo dejara de pelear para que no se muriera, aunque habían estado matando a muchas personas inocentes y sus familias se morían de hambre a causa de la guerra. Es un dato curioso, creo que demuestra el gran cariño y respeto que el pueblo indio profesaba a Gandhi. Aparte de eso la película ilustra bastante bien el modo de vida de los indios pobres, sobre todo campesinos, y las condiciones a las que se veían sometidos por los ingleses, lo cual me ha dado una idea más clara de cómo vivían los pueblos subordinados a un colonizador.

Tratamiento objetivo o subjetivo del acontecimiento histórico: La actitud de Gandhi por la no−violencia supuso un gran choque para la mentalidad inglesa, aparte de dejar su reputación por los suelos en varias ocasiones. Debieron sentirse bastante ofendidos, pero al ver que hasta su misma población apoyaba a Gandhi y por no seguir manchando su reputación, decidieron dar la Independencia a la India. En la película se manifiesta bastante bien el carácter especial de la sociedad inglesa, sobre todo de los más ricos. En mi opinión, se confiaron demasiado y el tema se les fue de las manos hasta que les estalló, y no encontraron otra solución que ceder a lo que el pueblo indio les pedía. Al parecer la actitud de Gandhi les pilló por sorpresa, seguramente se esperarían a un ejército mal organizado de indios a los que sin duda hubieran aplastado.

Explicación de los hechos desde un punto de vista personal: Creo que la actitud pacífica del pueblo indio y de Gandhi dejó sin capacidad de respuesta, aparte de que su industria textil se vio boicoteada (al decir Gandhi que cada indio se tejiera su propia ropa). La actitud pasiva y pacífica de Gandhi rompió los esquemas de la mentalidad de los ingleses y eso hizo que no supieran qué hacer al principio, dejándolo pasar por alto (grave error por su parte). Al final ceden a la petición de la India, pero surge el problema musulmán: antes habían convivido en la India las religiones musulmana e hindú, pero cuando consiguen la Independencia, los musulmanes deciden hacer un estado a parte con mayoría de población musulmana (Pakistán). Todo va bien hasta que en las fronteras empieza a haber enfrentamientos violentos entre musulmanes e hindúes, aunque al final la segunda huelga de hambre de Gandhi consigue acabar con esa locura.

Análisis de por qué te ha gustado o no la película: Me ha gustado por el tema tratado, las escenas de la India y de África del Sur y la gran interpretación por parte de Ben Kingsley y el gran parecido con el Gandhi real; No me ha gustado la calidad del sonido, aunque sea independiente a la película en sí.

TOMADO de:

http://html.rincondelvago.com/gandhi_7.html

ENLACES recomendados:

http://html.rincondelvago.com/gandhi_richard-attenborough.html

http://www.noviolencia.org/experiencias/resistencias4.htm

http://www.scribd.com/doc/3283767/GANDHI-GUIA-DE-REFLEXION-

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_182_235.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=f0vsghJUvow

Posted in A máxica lanterna de Clio | 1 Comment »

UNO, DOS, TRES. (1961). One, Two, Three.

Posted by noeliapc en 25 mayo 2010

Un, dos, tres; bipolarización e coexistencia das superpotencias

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA

Género: Comedia

Nacionalidad: USA

Director: Billy Wilder

Actores: James Cagney; Horst Buchholz; Pamela Tiffin; Arlene Francis;

Howard St. John; Hanns Lotear; Leon Askin; Ralf Wolter Karl Lieffen;

Hubert von Meyerinck; Loïs Bolton: Peter Capell; Til Kiwe;

Henning Schlüter; Karl Ludwig Lindt.

Productor: Billy Wilder

Guión: Ferenc Molnár; Billy Wilder

Fotografía:Daniel L. Fapp

Músic: André Previn

Calificación moral: Todos los públicos Duración: 103 minutos.

Culturalia: 48 votos. Puntuación: 9.6 / 10.

Filmaffinity: 2652 votos. Puntuación: 8.4 /10

SINOPSIS:

El representante de una multinacional de refrescos en Berlín occidental sueña con introducir su marca en la URSS. Pero su jefe le encarga el cuidado de su hija, que llega de EE.UU. Se trata de una joven alocada, varias veces prometida, que eludirá la vigilancia y terminará enamorándose de un joven comunista.

http://www.youtube.com/watch?v=F55JdJLD3Sk&feature=player_embedded

Comentario crítico

Pese a los años transcurridos y al ocaso de las ideologías, el humor que infundió Billy Wilder en esta comedia conserva hoy toda su vigencia. El Berlín Occidental sirve de escenario para la confrontación de los antiguos bloques, sintetizada en la odisea de McNamara (James Cagney), un ambicioso representante de Coca-Cola. Sus peripecias permiten al director poner en solfa los esterotipos del comunismo y del capitalismo, a través de un magnífico guión, escrito en colaboración con I.A.L.Diamond, que sirve de base a una de las mejores comedias de la historia del cine. El film no concede al espectador un solo momento de respiro, y la acción continua, aunque sencilla, que enmarcan los decorados de Alexander Trauner, queda también potenciada y acertadamente subrayada por las trepidante música de André Prévin.

 Los personajes presentan un diseño caricaturesco; la típica familia americana del protagonista contrasta con su entorno de trabajo; por él circula una galería de personajes de la Alemania derrotada, presentados con humor y ternura, cuyor problemas económicos se presentan con sutileza, y en acusado contraste con la prosperidad del hombre de negocios americano: desde los ex-nazis ocupados en borrar un pasado que les avergüenza (como Schlemmer, o el periodista), hasta los que se preocupan tan sólo de su propia supervivencia (la secretaria Ingeborg, el conde Von Droste-Schatemburg, y Fritz, el chófer). Forman un conjunto de personajes planos a menudo caracterizados por un único rasgo, o que introducen guiños puntuales, como el médico que tararea continuamente las Walkirias; sin embargo, son esenciales para el juego cómico; destacan la marcialidad y el servilismo de Schlemmer, reconvertido en esbirro del capitalismo, que hace inútiles esfuerzos por olvidar sus antiguas costumbres, e incluso finge haber olvidado quién era Adolf.

 El guión plantea continuamente situaciones propicias para la confrontación ideológica de los personajes en animados diálogos, salpicados de agudezas, juegos de palabras, chistes políticos, y algunos chistes visuales; el comunismo aparece representado por la comisión soviética encargada de entablar tratos comerciales con la Coca-Cola; esto permite sacar partido de oposiciones tópicas relacionadas con ambas ideologías, como: cultura-dinero, adustez sensualidad, además de acentuar cierta envidia, por parte de los comunistas, de determinados aspectos del mundo capitalista, sintetizados en la seducción de la omnipresente bebida, con la que el personaje interpretado por Cagney pretende llevar a cabo su particular colonización; de ahí que su esposa, Phyllis (Arlene Francis), que se caracteriza, a lo largo de todo el film, por su feroz ironía, le llame burlescamente “Mein Führer“. La insaciable ambición de McNamara representa así una crítica de la reducción de la realidad a sus aspectos puramente económicos.

 Pronto descubriremos la falsa seguridad y el poder aparente del protagonista, totalmente subordinado a un jefe, el Sr. Hazeltime, despótico desde su lejana Atlanta, a través del hilo telefónico; éste, que aparece caracterizado con todos los tópicos sureños, será el principal desencadenante de la acción. Sin embargo, McNamara, con todos sus afanes de mando -a golpe de “uno-dos-tres“- se ve obligado a desempeñar el papel de niñera con Scarlett, la díscola hija del jefe sureño. Dos meses después, se nos muestran los cambios que ha provocado su irrupción en la vida del protagonista, cuyas ambiciones de ascenso en la empresa se verán truncadas sucesivamente por cada una de las interferencias de la familia del jefe, hasta la aparición final de éste con su esposa Melania. Esta línea de la acción sirve a los guionistas para ejemplificar las contradicciones e inconvenientes del sistema capitalista. En este sentido la actuación del protagonista es tan servil como la de Schlemmer, pese a que, a su vez, utilice a sus trabajadores como si de auténticos siervos se tratara, y a que no tenga reparos en utilizar como cebo a su secretaria, llegando a ofrecérsela a los comunistas -todo en aras de su propio ascenso laboral-, oferta que ellos aceptarán con regocijo. Aparece aquí, formando parte de las astucias de McNamara, el travestismo forzado de Schlemmer, elemento que también se da en Con faldas y a lo loco (1959).

 El diseño caricaturesco de los personajes queda resaltado por su agrupación en triángulos en la configuración de numerosas escenas del film; destacan el triángulo hombre de negocios-secretaria-esposa; y ya avanzada la acción del film, se formará otro triángulo de personajes: McNamara -novio berlinés oriental de Scarlett– y la nueva Scarlett transformada por el ideario comunista. Esta transformación superficial constituye un nuevo ingrediente para el humor, al verter el personaje su reciente educación comunista en unos esquemas capitalistas hasta la médula. A esto hay que añadir el violento contraste entre los discursos idealistas de Otto y el pragmatismo del protagonista.

 Los espacios se amplían en la segunda parte de la película; al despacho de McNamara se añaden su domicilio, y también el Berlín Oriental: la aduana, la comisaría de policía, y el antro de lánguidas veladas soviéticas de ajedrez y bailes de camaradas; aquí causará un gran impacto Ingeborg, personaje a través del cual se presenta de forma ácida la imagen de la mujer en la sociedad capitalista como bien de consumo.

 Phyllis, que encarna la humanidad -frente a la ceguera afectiva y el afán crematístico del protagonista-, es, en último extremo, el motor de la acción, pues es quien sugiere que se rescate a Otto del otro lado del telón de acero.

 En la última parte del film, en que la acción se acelera y se complica enormemente, está continuamente presente en los diálogos, como elemento cómico, la inconsciencia de Scarlett, unida al ingenuo idealismo de Otto Piffl, el “pollo del Kremlin“; Cagney dará réplicas punzantes a ambos. Al poner en marcha toda la parafernalia del sistema capitalista -de nuevo en aras de un ascenso laboral que está condenado a no lograr-, se propicia una reflexión sobre lo superfluo de aquélla. A la vez se alcanza del clímax en la confrontación ideológica, punteada burlescamente por el reloj de cuco del que sale el tío Sam, que tiene la función de culminar los momentos cómicos, junto con los involuntarios taconazos de Schlemmer. La anticipación desempeña un papel importante a lo largo de toda la película, en los motivos del globo y del reloj de cuco, elementos cruciales para la acción.

 El idealismo de Otto y sus convicciones se tambalearán con su conocimiento de la traición y de la corrupción de uno de los miembros de la comisión y su propia experiencia reciente. A esto se añadirá el inesperado enfrentamiento conyugal entre McNamara y Phyllis, plasmado con tintes tragicómicos, y que confluirá con la acción que gira en torno a Otto y Scarlett. La “capitalización” del comunista Otto tendrá lugar rápidamente, primero por la fuerza (en un paralelismo con la tortura policial a base de rock and roll que había sufrido previamente), y luego por propia voluntad: el hecho de que acabe citando, sin saberlo, la constitución americana, prueba que el director tenía ya en aquel momento una consideración escéptica, avanzada para su época, de ambos sistemas políticos.

 Tomado de Rincón del Vago.

 ENLACE recomendado:

 http://www.encadenados.org/n35/billy_3.htm

Posted in A máxica lanterna de Clio | Leave a Comment »